Efektywna komunikacja i Fact-Based Communication

Efektywna komunikacja i Fact-Based Communication

 • Jak działa model przekazu informacji?
 • Jak przeciwdziałać wadom komunikacji jednokierunkowej?
 • Jak zadbać o efektywność komunikacji dwukierunkowej?
 • Jakie są przyczyny zakłóceń w komunikacji? Jak im zapobiegać?
 • Jak aktywnie słuchać?
 • Jak w komunikacji wykorzystać zachowania niewerbalne?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy?
 • Jak budować relacje z rozmówcą?
 • Jak efektywnie komunikować się w zespole?
 • Jak lider może zadbać o otwartą komunikację w zespole?
 • Jak zespołowo rozwiązywać problemy?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami?
 • Co jest niezbędne, aby osiągnąć konsensus?
 • Jak skutecznie prezentować informacje?
 • Co to jest komunikacja? Jaki ma wpływ na efektywność pracy w organizacji?
 • Co to jest komunikacja oparta na faktach?
 • Fakt czy interpretacja – źródła rozbieżności w komunikacji.
 • Fakt jako podstawa skutecznej komunikacji.
 • Jak przebiega proces komunikowania się ludzi?
 • Co to jest okno komunikacji? Dlaczego ułatwia ono komunikowanie się?
 • W jaki sposób skutecznie posługiwać się słowem, aby przekazać maksimum informacji? (piramida konkluzji i technika TAPT).
 • Jak skutecznie wykorzystywać język ciała, aby pozyskać zaangażowanie i przykuć uwagę rozmówców? (mimika twarzy, mocne gesty, czynnik energii, przestrzeń jako komunikat).
 • W jaki sposób skutecznie używać głosu?
 • Jak słuchać, aby pozyskiwać maksimum informacji? (pytania, parafrazy, podsumowania, ZIP-y).
Budowanie efektywnych zespołów

Budowanie efektywnych zespołów

 • Jak grupa przekształca się w zespół?
 • Jak przebiegają poszczególne etapy rozwoju zespołu?
 • W jaki sposób lider powinien dostosowywać styl przewodzenia do dojrzałości zespołu?
 • Jakie są role w zespole?
 • Jak efektywnie komunikować się w zespole?
 • Jak zespołowo podejmować decyzje?
 • Jak zespołowo rozwiązywać problemy?
 • Jak osiągnąć efekt synergii w pracy zespołowej?
 • Jak skutecznie poprowadzić zebranie?
 • Jak zarządzać konfliktem w zespole?
Zespołowe rozwiązywanie problemów

Zespołowe rozwiązywanie problemów

 • Co to jest problem?
 • Jakie znaczenie w twojej pracy ma rozwiązywanie problemów?
 • Czego dotyczą problemy, z którymi stykasz się w pracy?
 • Jak przebiega proces rozwiązywania problemów?
 • Jakimi metodami możemy skutecznie definiować i analizować problemy w organizacji? (techniki uściślania problemu i 6 pytań oraz technik analizy: diagram Ishikawy, analiza pola sił, analiza Pareto).
 • Jak pobudzić indywidualną kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań? (łańcuch poziomów, kwestionowanie faktów bazowych – założeń, wyolbrzymianie lub pomniejszanie, odwrócenie, przypadkowe słowo – przypadkowy obraz).
 • Jak pobudzić kreatywność w zespole? (zespołowe techniki kreatywnego poszukiwania rozwiązań: klasyczna burza mózgów, burza mózgów 635, metoda 2 x 4 x 8).
 • W jaki sposób wybrać właściwe rozwiązanie? (analiza par pomysłów, matryca kryteriów).
Prowadzenie efektywnych zebrań

Prowadzenie efektywnych zebrań

 • Po co organizujemy zebrania?
 • Jaka jest rola i znaczenie spotkań w organizacji?
 • Dlaczego zebrania się nie udają?
 • Jak przygotować zebranie?
 • Jak przygotować się do zebrania?
 • Jaka jest podstawowa struktura zebrania?
 • Co to jest zamknięta, otwarta i półotwarta forma zebrania?
 • Jakie role zespołowe wyróżniamy podczas zebrania?
 • Jaka jest rola przewodniczącego zebrania?
 • Co to jest HOMIK i do czego służy?
 • Jak prowadzić dyskusje?
 • W jaki sposób kontrolować przebieg zebrania?
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami?
 • Jak skutecznie podejmować decyzje w zespole?
 • Kiedy zadowolić się kompromisem?
 • Jak osiągać konsensus?