Mix motywacyjny
Mix motywacyjny

Mix motywacyjny opracowany przez specjalistów Kontekst HR Polska definiuje pięć głównych czynników motywacji pracowników: pieniądze i wartości materialne, nacisk, rozwój osobisty, osiągnięcia i prestiż, relacje interpersonalne.

Wszystkie te czynniki oddziałują równocześnie na motywację pracowników. Siła ich wpływu zmienia się jednak wraz z wyznawanymi przez ludzi wartościami, bieżącymi potrzebami, poziomem wykształcenia, rodzajem wykonywanej pracy oraz pozycją w strukturze organizacji. Te elementy składają się na indywidualny profil motywacyjny każdego pracownika.

Opracowany przez nas Mix motywacyjny pokazuje, w jaki sposób możemy zidentyfikować indywidualny profil motywacyjny pracownika i jak na jego podstawie opracować indywidualny zespół narzędzi wzbudzających i podtrzymujących ukierunkowaną na osiąganie celów organizacji energię danego pracownika.

Mix motywacyjny

Innowacyjne autorskie know-how

Mix motywacyjny

Mix motywacyjny zawiera ponadto zestaw praktyk motywacyjnych, które pozwolą menedżerom skutecznie: wyznaczać motywujące cele, budować trwałe relacje, płacić za dobrze wykonaną pracę, okazywać uznanie pracownikom, stwarzać pracownikom szansę rozwoju.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o koncepcji Mix motywacyjny, zapraszamy do lektury, zapoznania się z ogólnym opisem treści programowych i kontaktu z nami.

Mix motywacyjny