Dojrzałe przywództwo, czyli 8 kompetencji skutecznego przywódcy

Dojrzałe przywództwo, czyli 8 kompetencji skutecznego przywódcy

 • Co to jest dojrzałe przywództwo?
 • Dziewięć kluczowych kompetencji dojrzałego przywódcy,
 • Siła osobowości, czyli bądź sobą,
 • Siła roli, czyli poznaj swoje silne strony,
 • Siła strategii, czyli koncentruj się na przyszłości,
 • Siła koncentracji na priorytetach, czyli rób to, co najważniejsze,
 • Siła władzy, czyli bądź autorytetem,
 • Siła perswazji, czyli bądź wiarygodny,
 • Siła oceny, czyli stwarzaj ludziom warunki do rozwoju,
 • Siła kreatywnego myślenia, czyli poszukuj tego, co niestandardowe.
Kierowanie ludźmi w praktyce (Leadership Toolbox®)

Kierowanie ludźmi w praktyce (Leadership Toolbox®)

 • Jaka jest rola menedżera w firmie?
 • Cztery funkcje zarządzania,
 • Na czym polega kierowanie ludźmi?
 • Jaki jest wpływ zachowań menedżera na działania pracowników?
 • Co kształtuje sytuację, w której zarządza menedżer?
 • Które zadania realizować osobiście?
 • Które zadania zlecać współpracownikom?
 • Jak zarządzać pracownikiem samodzielnym i niesamodzielnym?
 • Style przewodzenia,
 • Cykl kierowania ludźmi, czyli pięć funkcji przewodzenia,
 • Rola menedżera na poszczególnych etapach cyklu kierowania ludźmi,
 • Menedżerska skrzynka z narzędziami (Leadership Toolbox®).
Mix motywacyjny®, czyli motywowanie w praktyce

Mix motywacyjny®, czyli motywowanie w praktyce

 • Jakość kierowania ludźmi a poziom motywacji pracowników.
 • Jak lider może podtrzymywać i rozwijać potencjał wnoszony do firmy przez pracowników?
 • Jak motywatory materialne i niematerialne wpływają na poziom motywacji?
 • Dlaczego motywatory materialne nie gwarantują wysokiej motywacji?
 • Co to jest Mix motywacyjny®? W jaki sposób pomaga menedżerom motywować ludzi?
 • Co motywuje pracowników?
 • Profil motywacyjny pracownika.
 • Jak wzmacniać motywację pracownika, jeśli wynik jego pracy jest zadowalający?
 • Jak wzmacniać motywację pracownika, jeśli wynik jego pracy jest niezadowalający?
 • Jak dostosować sposób motywowania do profilu motywacyjnego?
 • Jak rozpoznać objawy procesu demotywacji?
 • Którzy pracownicy najbardziej są narażeni na demotywację?
 • Jak lider może interweniować w poszczególnych fazach demotywacji pracownika?
Inteligencja emocjonalna w kierowaniu ludźmi

Inteligencja emocjonalna w kierowaniu ludźmi

 • Czym różni się IQ od EQ i na czym polega inteligencja emocjonalna?
 • Dlaczego inteligencja emocjonalna stała się modna wśród menedżerów?
 • Jaka jest rola inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym?
 • Jakie są zasady wywierania wpływu na ludzi?
 • Jak inspirować współpracowników?
 • Jakie są taktyki perswazji i jak je zastosować w kierowaniu ludźmi?
 • Jak zdiagnozować typy osobowości w zespole pracowniczym?
 • Jak kierować i motywować pracowników o różnych typach osobowości?
 • Jak budować swoje strategie behawioralne wobec współpracowników o różnych typach osobowości?
 • Jak motywować samego siebie?
 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych w zespole?
 • Jak radzić sobie z emocjami rozmówcy?
 • Na czym polega zachowanie asertywne?
 • Jak stawiać granice rozmówcom wywierającym presję? Jak radzić sobie z próbami manipulacji?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami?
 • Jak przekazywać trudne wiadomości?
Nowy menedżer na stanowisku

Nowy menedżer na stanowisku

 • Kim jest menedżer w organizacji?
 • Pięć perspektyw menedżera. Jaka jest rola menedżera wobec siebie, organizacji, klienta, przełożonego i podwładnych?
 • Równowaga między życiem prywatnym a zaangażowaniem zawodowym.
 • Co robić, aby być skutecznym? Wskaźniki osobistej efektywności.
 • Co mogę zaoferować firmie? Czego oczekuję od firmy?
 • Jak planować karierę w organizacji?