Mix motywacyjny praktyczną pomocą dla menedżera

Oferta programowa Kontekst HR International Group została rozszerzona o nową propozycję. MIX MOTYWACYJNY® to opracowana przez nas dynamiczna koncepcja motywowania ludzi.
Dążyliśmy do stworzenia metody możliwie najprostszej, która czerpiąc z dotychczasowych teorii motywacji, będzie po prostu praktyczna. Dzięki niej każdy przywódca, bez głębokiej wiedzy psychologicznej, na podstawie doświadczenia i obserwacji będzie umiał wykorzystać jej prostą strukturę do skutecznego oddziaływania na swoich ludzi. A przede wszystkim zrozumie, dlaczego te same metody motywowania są efektywne w stosunku do jednych i zupełnie nieskuteczne w stosunku do innych pracowników.
MIX MOTYWACYJNY® definiuje pięć kluczowych czynników motywacji pracowników:
1. Pieniądze i wartości materialne,
2. Nacisk,
3. Rozwój osobisty,
4. Osiągnięcia i prestiż,
5. Relacje interpersonalne.
Wszystkie czynniki oddziałują równocześnie na motywację pracowników, choć siła ich wpływu zmienia się wraz z wyznawanymi przez ludzi wartościami, bieżącymi potrzebami, poziomem wykształcenia, rodzajem wykonywanej pracy oraz pozycją w strukturze organizacji. Te elementy składają się na indywidualny profil motywacyjny każdego pracownika.
MIX MOTYWACYJNY® pokazuje, w jaki sposób możemy zidentyfikować indywidualny profil motywacyjny pracownika i jak na jego podstawie opracować indywidualny mix motywacyjny – zespół narzędzi, wzbudzających i podtrzymujących ukierunkowaną na osiąganie celów organizacji energię danego pracownika.
MIX MOTYWACYJNY® to kilkadziesiąt praktyk motywacyjnych, które pozwolą menedżerom skutecznie:
  • Wyznaczać motywujące cele,
  • Budować trwałe relacje,
  • Płacić za dobrze wykonaną pracę,
  • Okazywać uznanie pracownikom,
  • Stwarzać pracownikom szansę rozwoju.
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami MIXU MOTYWACYJNEGO®, zapraszamy do kontaktu z nami.