Wygłosiliśmy kilkadziesiąt przemówień inspiracyjnych, m.in. z następujących tematów:

 1. „Leadership Toolbox® — ludzki kontakt przywództwa”,
 2. „Przywództwo inspiracyjne”,
 3. „Przywództwo w trudnych czasach”,
 4. „Wewnętrzna motywacja do zmian”,
 5. „Wyciągnij kotwicę, rozwiń żagle! O sile potencjału, który drzemie w nas samych”,
 6. „Innowacyjność jest w nas”,
 7. „Tajniki charyzmatycznego przywództwa”,
 8. „Inspirujący język sprzedaży”.

Dbamy o:

 1. zdefiniowanie adekwatnych do potrzeb klienta celów wystąpienia,
 2. profesjonalne przygotowanie wystąpienia — dostarczenie inspirujących idei, dobrych praktyk oraz studiów przypadków zaczerpniętych z czołowych organizacji w Polsce i na świecie,
 3. wystąpienie — by było dynamiczne, interaktywne, oddziałujące na wiele zmysłów słuchaczy,
 4. to, by uczestnicy otrzymali zeszyty pracy uzupełniane podczas wystąpienia (na życzenie klienta),
 5. to, by była możliwość nagrania audio- lub wideoszkolenia (na życzenie klienta).

Nasi mówcy: