Szkolenie dla coachów wewnętrznych

Szkolenie dla coachów wewnętrznych

 • Jak inspirować i twórczo rozwijać potencjał pracowników?
 • Czym jest coaching, a czym nie jest?
 • Kiedy stosować coaching?
 • Jakie są warunki efektywnego coachingu?
 • Jakie wyróżniamy rodzaje coachingu?
 • Jakie są podstawowe zasady prowadzenia coachingu?
 • Jakie są etapy procesu coachingu?
 • Jaka powinna być struktura sesji coachingowej?
 • Jakie są style prowadzenia coachingu?
 • Jakie umiejętności potrzebne są do prowadzenia coachingu?
 • Jak dobrze formułować kompetencje i kryteria oceny?
 • Jak zawierać kontrakt indywidualny coach – uczeń?
 • Jak uczą się dorośli?
 • Jakie stosować techniki uczenia?
 • Z jakich narzędzi może korzystać coach?
 • Jak monitorować postępy ucznia?
 • Czym różni się coaching od mentoringu?
Szkolenie dla trenerów (Train the Trainers)

Szkolenie dla trenerów (Train the Trainers)

 • Jak uczą się dorośli?
 • Jak w praktyce wykorzystać indywidualne style uczenia się?
 • Jak programować proces szkoleniowy?
 • Jak zdefiniować cele szkolenia?
 • W jaki sposób opracować konspekt szkolenia?
 • Jak dobierać techniki szkoleniowe?
 • Na czym polega prezentacja szkoleniowa?
 • Jak poprowadzić dyskusję w grupie szkoleniowej?
 • Jak przeprowadzić warsztaty?
 • Jakie są zasady prowadzenia ćwiczeń?
 • Jak prowadzić ćwiczenia typu role play?
 • Jak opracować i przeprowadzić grę symulacyjną?
 • Jak przekazywać feedback trenerski?
 • Jak kierować grupą w trakcie szkolenia?
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami?
Prowadzenie szkoleń stanowiskowych

Prowadzenie szkoleń stanowiskowych

 • W jaki sposób jakość szkolenia stanowiskowego wpływa na jakość pracy?
 • Na czym polega specyfika szkoleń stanowiskowych?
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo i warunki organizacyjne do szkolenia na stanowisku?
 • Na czym polega metodyka prowadzenia szkoleń stanowiskowych?
 • Jakie techniki wykorzystać podczas szkolenia na stanowisku?
 • Jak przygotować szkolenie stanowiskowe?
 • Jak przeprowadzić analizę operacji, której będziemy uczyć na stanowisku?
 • Jak zdefiniować cele szkolenia?
 • Jak opracować program szkolenia na stanowisku?
 • Jak opracować hierarchię materiały do szkolenia stanowiskowego?
 • Jak przygotować konspekt szkolenia?
 • Jaka jest struktura szkolenia na stanowisku?
 • Jak przeprowadzić praktyczną prezentację operacji?
 • Jak przeprowadzić ćwiczenia praktyczne na stanowisku?
 • Jak reagować w trudnych sytuacjach z uczestnikami szkoleń stanowiskowych?