Value creates volume

Value creates volume

 • Jak zmienia się sprzedaż? Jakie są współczesne trendy w sprzedaży?
 • Dlaczego sprzedaż jest procesem wywierania wpływu na zachowania klienta?
 • Czym jest value creates volume – sprzedaż w oparciu na wartości dla klienta?
 • Jak definiować wartość dla klienta?
 • Jak definiować produkt lub usługę, by stanowiła wartość dla klienta?
 • Jak cenę porównać z wartością? Jakie są różnice między sprzedażą transakcyjną a sprzedażą wartości?
 • Jak działają techniki sprzedaży wartości (kanwa wartości, storytelling, hipnotyczne struktury językowe)?
 • Jak budować relacje z klientem, by stanowiły wartość?
Umiejętności sprzedaży

Umiejętności sprzedaży

 • Jak zachowania handlowca wpływają na odczucia i reakcje klienta?
 • Jak handlowiec swoimi zachowaniami wywiera wpływ na decyzję zakupową klienta?
 • Dlaczego podstawą sprzedaży jest efektywna komunikacja z klientem?
 • Jak aktywnie słuchać?
 • Jak pozyskiwać informacje i budować relacje w kontakcie z klientem?
 • Od czego zależy kontrola przebiegu rozmowy handlowej?
 • Jaka jest struktura rozmowy handlowej?
 • Jak poprowadzić pierwszą wizytę handlową u nowego klienta?
 • Jak przeprowadzać wizyty handlowe u stałego klienta?
 • Jak wykorzystać tylko jedną szansę na zbudowanie pierwszego wrażenia, czyli jak otwierać wizytę handlową?
 • Jakie są techniki prowadzenia wywiadu o potrzebach klienta?
 • Jak selekcjonować pozyskane informacje o potrzebach?
 • Jak poprowadzić prezentację handlową?
 • Dlaczego jest tylko jeden język zrozumiały dla klienta?
 • Dlaczego powinniśmy być wdzięczni klientom za zgłaszane przez nich zastrzeżenia?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami klienta?
 • Jak radzić sobie z emocjami?
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem?
 • Jak zamykać sprzedaż?
Sprzedaż dla zaawansowanych

Sprzedaż dla zaawansowanych

 • Dlaczego sprzedaż to gra bez srebrnych medali?
 • Jak budować długofalowe relacje z klientem?
 • Kim mam być – sprzedawcą czy doradcą?
 • Jaki jest profil postaw, umiejętności i wiedzy profesjonalnego handlowca?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w sprzedaży?
 • Jak w pracy handlowca ustrzec się rutyny?
 • Jak kontrolować i wywierać wpływ na zachowania klienta?
 • Jakie stosować techniki prowadzenia wywiadu na temat potrzeb klienta?
 • Jak wykorzystać wiedzę marketingową w prezentacji sprzedażowej?
 • Jak skutecznie argumentować?
 • Do czego wykorzystać zastrzeżenia klienta?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami? Typologia zastrzeżeń.
 • Jak radzić sobie z frustracją w wyniku odrzucenia przez klienta?
 • Jak radzić sobie z taktykami negocjacyjnymi stosowanymi przez klienta?
 • Jak skutecznie zamykać sprzedaż?
Udrażnianie procesu sprzedaży

Udrażnianie procesu sprzedaży

 • Jak klient podejmuje decyzję o zakupie?
 • Jak można wywierać wpływ na decyzje zakupowe klienta?
 • Jakie są fazy procesu sprzedaży i kupna?
 • Jaka jest rola handlowca na poszczególnych etapach podejmowania przez klienta decyzji zakupowej?
 • Jak zakłócenia w komunikacji przeszkadzają w procesie sprzedaży i kupna?
 • Jak uniknąć zakłóceń w komunikacji z klientem?
 • Kto u klienta podejmuje decyzję o zakupie?
 • Jak identyfikować u klienta role poszczególnych osób w procesie podejmowania decyzji o zakupie?
 • Jak dotrzeć do decydenta?
 • Jak z użytkownika zrobić sojusznika?
 • Jak wygląda mapa procesu decyzyjnego u klienta?
 • Jak identyfikować siłę wpływu poszczególnych graczy na decyzję o zakupie?
 • Jak wybrać strategię wywierania wpływu na proces podejmowania decyzji zakupowej przez klienta?
 • Jak dokonać analizy potencjału zakupowego klienta?
 • Któremu klientowi poświęcić dużo czasu i wysiłku?
 • Jak wyznaczyć status klienta i określić trend dalszej współpracy?
 • Jak wyznaczać bieżące priorytety sprzedażowe?
Obsługa klienta

Obsługa klienta

 • Jak zachowania pracownika obsługi wpływają na reakcje i odczucia klienta?
 • Co to jest jakość obsługi?
 • Co w działaniu firmy zależy od jakości obsługi klienta?
 • Jaką wiedzą powinien dysponować pracownik obsługi klienta?
 • Jakie umiejętności powinien posiadać?
 • Dlaczego w obsłudze klienta postawa naszych pracowników to podstawa?
 • Jak efektywnie komunikować się z klientem?
 • Jak aktywnie słuchać?
 • Jak pozyskiwać informacje w rozmowie z klientem?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy?
 • Jak porządkować przebieg rozmowy, docierać do istoty sprawy i problemu zgłaszanego przez klienta?
 • Jak budować długofalowe relacje z klientem?
 • Jaka jest rola działu obsługi klienta w firmie i w procesie życia produktu lub usługi?
 • Jakie są przyczyny powstawania trudnych sytuacji w relacjach z klientem?
 • Jak zazwyczaj zachowujemy się w trudnych sytuacjach interpersonalnych?
 • Jak traktować zastrzeżenia zgłaszane przez klientów?
 • Jak radzić sobie z emocjami rozmówcy?
 • Na czym polega metoda radzenia sobie z zastrzeżeniami?
 • Czego obawiamy się, odmawiając lub komunikując klientom przykre informacje?
 • Jak odmawiać i komunikować przykre informacje w relacjach z klientem?
 • Jak rozmawiać z klientem zgłaszającym oczekiwania trudne do spełnienia?
 • Jak prowadzić rozmowę, której celem ma być rozwiązanie problemu zgłaszanego przez klienta?
Telefoniczna obsługa klienta

Telefoniczna obsługa klienta

 • Jak zachowania pracownika obsługi wpływają na reakcje i odczucia klienta w rozmowie telefonicznej?
 • Co to jest jakość? Co w działaniu firmy zależy od jakości obsługi klienta?
 • Jaką wiedzą, umiejętnościami i postawą powinien charakteryzować się pracownik call center?
 • Jakie są zasady i specyfika komunikacji z klientem przez telefon?
 • Jakie zachowania są źle odbierane w kontakcie telefonicznym?
 • Jak aktywnie słuchać przez telefon?
 • Jak pozyskiwać informacje w rozmowie z klientem?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy?
 • Jak porządkować przebieg rozmowy, docierać do istoty sprawy i problemu zgłaszanego przez klienta?
 • Jaka jest rola działu obsługi klienta w firmie i w procesie życia produktu lub usługi?
 • Jakie są przyczyny powstawania trudnych sytuacji w relacjach z klientem?
 • Jak zazwyczaj zachowujemy się w trudnych sytuacjach interpersonalnych?
 • Jak traktować zastrzeżenia zgłaszane przez klientów?
 • Jak radzić sobie z emocjami rozmówcy w kontakcie telefonicznym?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami klienta w rozmowie telefonicznej?
 • Czego obawiamy się, odmawiając lub komunikując klientom przykre informacje?
 • Jak odmawiać i komunikować przykre informacje w relacjach z klientem?
 • Jak rozmawiać z klientem zgłaszającym oczekiwania trudne do spełnienia?
 • Jak prowadzić rozmowę telefoniczną, której celem ma być rozwiązanie problemu zgłaszanego przez klienta?
Radzenie sobie z trudnym klientem

Radzenie sobie z trudnym klientem

 • Jakie są przyczyny powstawania trudnych sytuacji w relacjach z klientem?
 • Czym jest inteligencja emocjonalna? Jakie ma zastosowanie w relacjach z trudnym klientem?
 • Jak szybko i precyzyjnie dotrzeć do sedna sprawy i zrozumieć, co jest najważniejsze dla klienta?
 • Jak aktywnie słuchać i pozyskiwać informacje?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy?
 • Jak porządkować pozyskiwane od klienta informacje? Jak rozróżnić poziom stanowisk i poziom interesów?
 • Jakie mogą być trudności w rozpoznawaniu potrzeb klienta w rozmowie telefonicznej?
 • Jak odpowiadać na trudne pytania i wyjaśniać niezrozumiałe kwestie?
 • Jak uwzględnić typ klienta, jego poziom intelektualny i jakość kontaktu?
 • Jak dobrać język zrozumiały dla klienta?
 • Jakie są źródła niezadowolenia klientów?
 • Jak radzić sobie z reklamacjami?
 • Jakie są zasady prowadzenia rozmowy reklamacyjnej?
 • Czy niezadowolenie klienta może być źródłem cennych informacji handlowych?
 • Jak radzić sobie z emocjami klienta w trakcie rozmowy?
 • Jak odmawiać?
 • Jak przekazywać przykre informacje?
 • Czy w kontaktach z klientem możemy być asertywni?
 • Jak radzić sobie z krytyką i atakiem personalnym ze strony klienta?
Budowanie i doskonalenie standardów obsługi klienta

Budowanie i doskonalenie standardów obsługi klienta

 • Pomagamy stworzyć i wdrożyć nową jakość w obsługę klienta w firmie.
 • Prowadzimy projekty, których celem jest badanie jakości obsługi klienta.
 • Wspieramy budowanie standardów obsługi oraz ich wdrażanie w firmie.
 • Pomagamy pracownikom w działach sprzedaży i obsługi klienta dostosować się do nowych zasad w firmie.
Sztuka negocjacji

Sztuka negocjacji

 • Dlaczego negocjacje to gra?
 • Dlaczego negocjujemy?
 • Jak przebiega proces negocjacji?
 • Dlaczego do negocjacji trzeba się przygotować?
 • Co powinienem zrobić, zanim zasiądę do stołu negocjacyjnego?
 • Jak zdefiniować własną BATNA?
 • Jak wybrać strategię negocjacyjną?
 • Jakie są konsekwencje strategii pozycyjnej?
 • Jak opracować swoją strategię ustępstw?
 • Od czego zacząć rozmowę negocjacyjną?
 • Jak panować nad procesem negocjacji?
 • Jakie zagrywki negocjacyjne może zastosować nasz partner negocjacyjny?
 • Jak bronić się przed zagrywkami negocjacyjnymi?
 • Jak stosować zagrywki negocjacyjne?
 • Jak wywierać presję na oponenta? Jak się bronić przed presją?
 • Jak zdemaskować manipulację?
 • Jak odpowiadać na groźby?
 • Kiedy zdecydować się na pat w negocjacjach?
 • Jak przełamywać impas w negocjacjach?
 • Jak budować porozumienie z oponentem?
 • Jak zmienić pozycyjny styl negocjacji oponenta?
Negocjacje zakupowe

Negocjacje zakupowe

 • Jaka jest specyfika negocjacji zakupowych?
 • Jak sformułować zapytanie ofertowe?
 • Jakie będą etapy w procesie wyboru dostawcy?
 • Jak dokonać selekcji ofert?
 • Jak sprawdzać wiarygodność dostawcy?
 • Jakie strategie negocjacyjne może przyjąć kupiec?
 • Czy strategia pozycyjna jest najlepszym rozwiązaniem w negocjacjach zakupowych?
 • Jak przygotować swoją BATNA w negocjacjach zakupowych?
 • Jak budować porozumienie z oponentem?
 • Jak panować nad procesem negocjacji?
 • Czy tylko cena jest najważniejsza?
 • Jak pozycjonować dostawców?
 • Kiedy warto budować długofalowe relacje z dostawcą, a kiedy nie warto?
 • Jakie zagrywki negocjacyjne może zastosować nasz partner?
 • Jak bronić się przed zagrywkami negocjacyjnymi?
 • Jak stosować zagrywki negocjacyjne?
 • Jak wywierać presję na oponenta? Jak się bronić przed presją?
 • Jak zdemaskować manipulację?
Radzenie sobie z taktykami negocjacyjnymi oponentów

Radzenie sobie z taktykami negocjacyjnymi oponentów

 • Jak panować nad procesem negocjacji?
 • Jak przygotować się do negocjacji?
 • Jak zdefiniować przedmiot negocjacji?
 • Z czego wynika siła w negocjacjach?
 • Jak wybrać strategię negocjacyjną?
 • Jak zdefiniować BATNA?
 • Co zależy od efektywnej komunikacji z oponentem?
 • Jak wywierać wpływ na zachowania oponenta?
 • Jak bronić się przed zagrywkami negocjacyjnymi?
 • Jak stosować zagrywki negocjacyjne?
 • Jak wywierać presję na oponenta? A jak się przed nią bronić?
 • Jak zdemaskować manipulację?
 • Jak radzić sobie z zagrywkami negocjacyjnymi typu obietnice?
 • Jak odpowiadać na groźby?
 • Jak reagować na taktyki zobowiązania?
 • Jak zdemaskować blef?
 • Jak radzić sobie z presją pozycyjną?
 • Jak zmienić pozycyjny styl negocjacji oponenta?
 • Jakie są skuteczne metody przełamywania impasu?
 • Jak reagować na taktyki dywersyjne?
 • Jak reagować na taktyki wojny psychologicznej?
 • Jak radzić sobie z taktykami manipulacyjnymi?
 • Przerwy, czyli jak grać czasem.
 • Jakie są techniki budowania porozumienia?
Negocjacyjne gry biznesowe

Negocjacyjne gry biznesowe

To jedno- lub dwudniowe gry symulacyjne dla zespołów negocjacyjnych. Uczestnicy działają w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych negocjacji biznesowych (sprzedażowych lub zakupowych). Gry uczą prowadzenia procesu negocjacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych oraz myślenia biznesowego i odpowiedzialności za długofalowy wynik firmy.

Coaching indywidualny dla handlowców

Coaching indywidualny dla handlowców

Program coachingu prowadzonego w terenie jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb klienta. Indywidualna praca z handlowcem odbywa się w rzeczywistych sytuacjach sprzedażowych lub negocjacyjnych. Może dotyczyć rozwoju wybranych umiejętności (coaching kompetencyjny), jak również wzmocnienia lub eliminacji wybranych cech osobowościowych (coaching rozwojowy).