Myślenie wizualne, czyli jak narysować innowacyjne rozwiązanie

Myślenie wizualne, czyli jak narysować innowacyjne rozwiązanie

 • Czym jest myślenie wizualne?
 • Gdzie w biznesie jest miejsce na rysowanie?
 • Dlaczego rysunek działa? Dlaczego warto rysować?
 • Jakim typem rysownika jesteś?
 • Rozwiązywanie problemów metodą Dana Roama: patrz, zobacz, wyobraź sobie i pokaż.
 • Sześć typów problemów: „kto/co”, „ile”, „kiedy”, „gdzie”, „jak”, „dlaczego”.
 • Reguła <6><6>. Jak zilustrować każdy z typów problemów?
 • Sześć sposobów widzenia i sześć sposobów pokazywania.
 • SQVID, czyli jakiego rozwiązania szukam?
 • Kodeks myślenia wizualnego.
Improwizacje teatralne

Improwizacje teatralne

 • Pięć podstawowych reguł improwizacji teatralnej, które znajdują swoje zastosowanie w pracy zawodowej i życiu prywatnym.
 • Techniki rozwijające kreatywność, podzielność uwagi, refleks i koncentrację.
 • Techniki samodoskonalenia.
 • Komunikacja, w tym aktywne słuchanie.
 • Otwartość i zgłaszanie propozycji.
 • Radzenie sobie w trudnych i zaskakujących sytuacjach.
Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

 • Co decyduje o skuteczności wystąpień publicznych?
 • Jak sprawić, aby nasze wystąpienie zostało wysłuchane, zrozumiane i zaakceptowane?
 • Jak zdobyć zaufanie audytorium?
 • Jak kreować wizerunek profesjonalisty?
 • Jak wykorzystywać niewerbalne i werbalne techniki do pozyskania zaangażowania uczestników prezentacji?
 • Jak przygotować profesjonalną prezentację?
 • W jaki sposób prezentację dostroić do potrzeb i oczekiwań uczestników?
 • Dlaczego prezentacji trzeba nadać logiczną strukturę?
 • Jak powinna wyglądać struktura profesjonalnej prezentacji?
 • Dlaczego warto wykorzystywać pomoce wizualizacyjne?
 • Jak radzić sobie ze stresem i tremą?
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami?
 • Jak radzić so bie z zadawanymi przez nich pytaniami?
 • Jak występować przed audytorium pozytywnym, neutralnym i wrogim?
 • Jak dostosować wystąpienie do wielkości audytorium?
Sztuka perswazji

Sztuka perswazji

 • Co to jest perswazja?
 • Jak działa perswazja? Mózg jest kluczem!
 • Jaką rolę odgrywa automatyzm  w perswazji?
 • Co to są żelazne zasady perswazji?
 • Czy komunikacja jest niezbędna?
 • Jak przebiega proces perswazji?
 • Jak trafić do różnych ludzi? (4 typy ludzi – cztery typy perswazji).
 • Systemy reprezentacji i co z tego wynika?
 • Jakie prawa rządzą perswazją? (9 praw perswazji: rewanżu, kontrastu, sympatii, aureoli, potwierdzania oczekiwań, konsekwencji, limitu, konformizmu, autorytetu).
 • Jakich technik warto się nauczyć? (magiczne słowa, sekrety, pomost w przyszłość, perswazyjne wzory językowe).
Kreatywne myślenie

Kreatywne myślenie

 • Co to jest kreatywne myślenie?
 • Dlaczego warto kreatywnie myśleć?
 • Jaka jest rola kreatywnego myślenia we współczesnym świecie, w firmie, w zespole?
 • Jak pracują nasze mózgi i jakie to ma znaczenie w procesie twórczym?
 • Co to jest myślenie pionowe i myślenie lateralne?
 • Co może stanowić barierę kreatywności?
 • Jak zminimalizować przeszkody w twórczym myśleniu?
 • W jaki sposób uruchomić proces kreatywnego myślenia?
 • Jakie znamy metody ułatwiające poszukiwanie twórczych rozwiązań i nowych pomysłów?
 • W jaki sposób możemy rozwijać swoje własne zdolności intelektualne?
 • Jak pobudzać zdolności intelektualne zespołu, którym kierujesz?
 • Jak podchodzić kreatywnie do rozwiązywania problemów?
Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

 • Dlaczego w ogóle warto zarządzać czasem?
 • Jakich sześć zasad decyduje o skutecznym zarządzaniem własnym czasem?
 • Co powoduje bierna postawa wobec własnego czasu?
 • Jakie korzyści daje aktywna postawa wobec czasu?
 • Jak radzić sobie z wszechobecnymi pochłaniaczami czasu?
 • Jak wyznaczać cele?
 • Dlaczego należy robić najpierw to, co najważniejsze?
 • Jak wyznaczać priorytety?
 • Jak skutecznie zaplanować swój czas?
 • Jak radzić sobie z presją czasu?
 • Jak plan ułatwia życie?
 • Dlaczego asertywność jest niezbędna do skutecznego zarządzania własnym czasem?
 • W jaki sposób skutecznie odmawiać?
 • Jak uzgadniać stanowiska?
 • Jak delegować zadania mniej ważne?
 • Jak poprowadzić spotkanie tak, by zrealizować cele w jak najkrótszym czasie?
Trening antystresowy

Trening antystresowy

 • Co to jest stres?
 • Jakie są pozytywne i negatywne objawy stresu?
 • Jak powstaje stres?
 • Czym są eustres i dystres?
 • Jakie są reakcje ludzi na stres?
 • Jakie są źródła stresu?
 • Jaki jest wpływ osobowości na stres?
 • Co to jest koło równowagi?
 • Stres a inni ludzie.
 • Stres a zarządzanie czasem.
Trening asertywności

Trening asertywności

 • Co to jest asertywność?
 • Jakie postawy przyjmujemy w relacjach z innymi ludźmi?
 • Dlaczego nie bywamy asertywni?
 • Jakie zachowania są kluczem do asertywności?
 • Kiedy warto być asertywnym?
 • W jaki sposób kształtować postawę asertywną?
 • Jak asertywnie radzić sobie z presją i krytyką?
 • Jak asertywnie sformułować problem i wyrazić krytykę?
 • Jak skutecznie odmawiać?
 • Jak komunikować przykre informacje?
 • Jak asertywnie stawiać czoło atakowi personalnemu?
 • Jak asertywnie stawiać granice?
 • Jak skutecznie przekonywać innych?
 • Jak wykorzystać techniki perswazyjne?
5S jako metoda utrzymania porządku na stanowisku pracy

5S jako metoda utrzymania porządku na stanowisku pracy

 • Jakie są zasady skutecznego zarządzania własnym stanowiskiem pracy?
 • Co to jest  5S? Metoda aktywnego utrzymywania porządku na stanowisku pracy.
 • Dlaczego warto wprowadzić 5S?
 • Przejrzyj, czyli jak praktykować seiri.
 • Poukładaj, czyli jak praktykować seiton.
 • Posprzątaj, czyli jak praktykować seiso.
 • Przestrzegaj procedury, czyli jak praktykować seiketsu.
 • Pilnuj, czyli jak praktykować shitsuke.
 • Jakie są narzędzia oceny (audytu) porządku na stanowisku pracy?