Katarzyna Przygocka-Haraszczak

Katarzyna Przygocka-Haraszczak

konsultant
29 października 2018

Jak motywować pracowników

Menedżerowie są cały czas obserwowani. To z ich zachowania pracownicy czerpią najwięcej informacji.Katarzyna Przygocka-Haraszczak

Wykształcenie

  • Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Dwuletni kurs z zakresu terapii Gestalt w Krakowie.
  • Dwuletnie szkolenie z zakresu pracy z wykorzystaniem analizy transakcyjnej.
  • Certyfikowany coach – absolwentka międzynarodowej szkoły coachingu ICC (International Coaching Community).
  • Posiada certyfikat Success Insights®, uprawniający do korzystania z tej metody w pracy szkoleniowo-doradczej i coachingowej.

Praca zawodowa

Od 1993 roku rozpoczęła pracę w Pogotowiu Opiekuńczym w Toruniu.

W latach 1995-2002 pracowała w Szpitalu Dziecięcym w Toruniu jako psycholog.

W latach 1996-2003 w prywatnej szkole policealnej prowadziła wykłady z psychologii oraz szkolenia rozwijające kompetencje społeczne z: komunikacji, negocjacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem.

W latach 2005-6 była współorganizatorką prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Toruniu, którą później kierowała. Zajmowała się pracą diagnostyczną, terapeutyczną oraz edukacyjną. Prowadziła szkolenia i warsztaty (dla nauczycieli i innych grup zawodowych) rozwijające umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, z konfliktami, rozwijające kreatywność oraz specjalistycznie profilowane do grup zawodowych. Brała udział w realizowaniu projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków unijnych.

W latach 2002-8 pracowała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobrzejewicach. Zajmowała się diagnozą i terapią specyficznych trudności szkolnych oraz zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży. Prowadziła szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu: problemów w nauce, zaburzeń zachowania i emocji, diagnozy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, komunikacji międzyludzkiej.

W Kontekst HR

Od 2006 roku współpracuje z Kontekst HR Polska jako konsultant. Prowadzi szkolenia w zakresie: komunikacji (na różnych poziomach zaawansowania), kierowania ludźmi i przywództwa, motywowania, negocjacji, ocen pracowniczych, sztuki prezentacji, zarządzania zmianą, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów, budowania zespołu, pracy w zespole, kreatywnego myślenia, inteligencji emocjonalnej, asertywności, zarządzania czasem, rekrutacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych, prowadzenia szkoleń stanowiskowych i dla trenerów wewnętrznych (train the trainers).

Wykorzystuje swoje doświadczenie psychologiczne podczas warsztatów Success InsightsTM i innych projektów dla klientów (m.in. doradztwo w procesie rekrutacji).

Projekty zrealizowane dla Kontekst HR

Jako konsultant współpracowała m.in. z: Philips, Jabil Circuit Poland, 3M Poland, Toyota, Infosys BPO, Heesung, Sharp, Roto Frank, Vectra, Kimball, Seaking, NKT Cables, FM Polska, Carlson Wagonlit Travel, Total, Scania, Państwowe Porty Lotnicze, Diehl Controls, jeden z wiodących światowych koncernów motoryzacyjnych, jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej, jeden z dwóch największych producentów farb i lakierów na świecie.

Klienci o mnie

Bardzo komunikatywna, świetnie przekazuje wiedzę.

Dobra komunikacja, umie słuchać, dostosowuje temat do zmieniających się potrzeb.

Przedstawia wszystko jasno i wyraźnie, popierając to dobrymi przykładami.

Świetne podejście do uczestników i prowadzenie zajęć.

Jasno i przejrzyście prowadzi szkolenie, dzięki czemu treści stają się zrozumiałe, a uczestnicy nie czują presji.

Pasje

Psychologia – zrozumienie mechanizmów ludzkiego zachowania, w ujęciu jednostkowym i grupowym. Poznawanie nowych miejsc, wędrówki górskie, narty. Ludzie, koty i ajurweda.