10 września 2018

Budowanie zespołu w praktyce

Praca zespołowa w teorii i praktyce niekoniecznie wygląda tak samo. Krzysztof Sapkiewicz

Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  • Uniwersytet w Getyndze (RFN) – studia podyplomowe połączone z roczną praktyką produkcyjną.
  • Liczne szkolenia biznesowe z zakresu: budowania zespołu, przywództwa, negocjacji, zarządzania projektami, aktywnej sprzedaży i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Praca zawodowa

W latach 1987-1993 był pracownikiem dydaktyczno-naukowym SGGW (asystent w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin SGGW). Uczestniczył w pracach Katedry, prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz przygotowywał otwarcie przewodu doktorskiego.
Od 1993 pracuje w biznesie. W latach 1993-1999 w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie produkcyjno-handlowej branży spożywczej pełnił funkcje menedżerskie: od specjalisty, poprzez menedżera ds. zakupów i przygotowania produkcji do dyrektora ds. zakupów i logistyki. Obszar odpowiedzialności: koordynacja procesów zakupowych, planowanie i nadzór nad procedurami importowymi, zapewnianie ciągłości zaopatrzenia w surowce i materiały opakowaniowe, opracowanie i wprowadzenie zasad przygotowania i standaryzacji surowców do produkcji, zarządzanie zapasami wyrobów gotowych i surowców, koordynacja dostaw produktu do filii w kraju i za granicą, kierowanie pracami zespołu ds. wdrożenia systemu ISO 9001.

W latach 2000-2011 pełnił funkcje menedżerskie w międzynarodowej korporacji prowadzącej kompleksowe usługi outsourcingowe. Odpowiadał za operacyjną koordynację realizacji kontraktów outsourcingowych w całym kraju. Był odpowiedzialny za: zarządzanie ponad 80 jednostkami operacyjnymi (ponad 1.000 pracowników), generowanie dodatkowych usług oraz pozyskiwanie nowych klientów, budowanie relacji z klientami, budowanie i zarządzanie zespołem, zarządzanie budżetem, współtworzenie polityki zakupowej w celu optymalizacji kosztów, tworzenie oferty (zakres merytoryczny oraz warunki handlowe) dla nowych segmentów rynku, renegocjacje kontraktów oraz ich dostosowanie do warunków rynkowych, wdrażanie planów naprawczych, przygotowanie i implementacja nowych projektów, optymalizacji procesów (wzrost sprzedaży i redukcja kosztów).

Od 2018 roku dla SGGW dla studentów ostatniego rocznika prowadzi fakultet „Świat biznesu od kuchni”, którego treściami są oczekiwania pracodawców i przygotowanie do aktywności na rynku pracy, a na studiach podyplomowych Wydziału Inżynierii Produkcji prowadzi zajęcia z zarządzania projektami. 

W Kontekst HR

Od listopada 2011 r. współpracuje z Kontekst HR Polska jako konsultant. Przygotowywał oraz prowadził projekty doradcze i rozwojowe związane z doskonaleniem kompetencji w zakresie: kierowania ludźmi i przywództwa, motywowania, zarządzania zmianą, zarządzania projektami, budowania zespołu, pracy w zespole, systemu ocen pracowniczych, aktywnej sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta, radzenia sobie z reklamacjami, komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Podczas prowadzonych zajęć chętnie dzieli się swoim 20-letnim doświadczeniem biznesowym, praktyczną wiedzą i umiejętnościami.

Projekty zrealizowane dla Kontekst HR

Jako konsultant współpracował m.in. z firmami: Animex, Agencja Rynku Rolnego, Altax, Apsys, Diehl Controls, Kompania Węglowa, Magneti Marelli, Mahle Polska, Mahle Behr, Państwowe Porty Lotnicze, PCC, Pfleiderer, Philips, Polska Grupa Energetyczna, Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe, Tatrzański Parki Narodowy, Toyota Motor Poland, Mann + Hummel FTP, jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej, jeden z największych banków w Europie.

Klienci o mnie

Zgodnie oceniamy, że pana przygotowanie, spójność tematów prezentowanych na poszczególnych modułach, zaangażowanie były na wysokim poziomie, za co bardzo raz jeszcze dziękujemy.

Po szkoleniu słyszę o panu cały czas achy i ochy. Każdy zwraca uwagę, że jest pan świetnie przygotowany, profesjonalny i po prostu jest super. To przyjemność pracować z panem Krzysztofem.

Pasja przepływa przez konsultanta i wpływa wprost do uczestników. Super!!!

Dobry jest. Podaje materiał nienudno.

Bardzo dobrze przygotowany i elastyczny, odpowiada na pytania grupy, nawiązuje do przykładów, ciekawie i aktywnie prowadzi zajęcia i dialog.

Pasje

Rodzina, dom, sporty motorowe, poznawanie ciekawych miejsc w kraju.