Budowanie zespołu w praktyce

Efektywna praca zespołowa uważana jest za fundament, na którym buduje się przewagę konkurencyjną, a tym samym sukces firmy. Bardzo często w różnych obszarach tworzone są zespoły pracowników, których celem jest realizacja konkretnych celów biznesowych.

Wszyscy wiemy, że praca zespołowa przynosi wiele korzyści. Najważniejsze z nich to: łatwiejsze i szybsze osiąganie celów, lepsza atmosfera w pracy, wzajemne motywowanie i wspieranie się przez członków zespołu, większe poczucie bezpieczeństwa (szczególnie przy podejmowaniu decyzji), weryfikowanie błędów, zapewnienie ciągłości pracy, łatwiejsze rozwiązywanie problemów, efekt synergii (ponieważ umiejętności członków zespołu sumują się, a nawet wzmacniają).

W praktyce okazuje się, że praca zespołowa jest bardzo trudną umiejętnością. Nie wystarczy posadzić pracowników w jednym miejscu, wyznaczyć im zadania i powiedzieć, że teraz mają pracować zespołowo. Zbudowanie efektywnego zespołu i pokierowanie jego pracą jest dużym wyzwaniem dla lidera. Tylko duża determinacja oraz świadomość podejmowanych działań pozwalają na rzeczywiste czerpanie z korzyści pracy zespołowej. Przystępując do budowania zespołu, lider powinien odpowiedzieć sobie na kilka pytań: W jaki sposób sprawić, żeby ludzie ze sobą współpracowali? Jak wytworzyć mechanizmy, które będą zwiększały ich efektywność? Jak kontrolować te mechanizmy?

A rozpocząć budowę efektywnego zespołu najlepiej od zastanowienia się, co takiego musi się wydarzyć, żeby grupę ludzi nazwać zespołem.

Do podstawowych elementów tworzących poczucie bycia zespołem należą: wspólny cel, więź i interakcja, normy i zasady, liczba osób, struktura i role zespołowe.

Pełny tekst artykułu dostępny jest tylko dla członków naszego HR Business Partner Clubu. Jeśli jesteś członkiem HR Business Partner Clubu kliknij  Jeśli chcesz zostać członkiem HR Business Partner Clubu, zapoznaj się z regulaminem i skontaktuj się z nami .