Wiedza
13 lutego 2012

Od lutego 2012 Kontekst HR International Group obok ISO posiada jeszcze jedno wdrożenie jakościowe: SUS. Jest on branżowym, długo oczekiwanym „Standardem usługi szkoleniowej” (SUS), opracowanym przez Komisję ds. Jakości Rynku Szkoleń działającą przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS).   To ważna inicjatywa, ponieważ jakość usług szkoleniowych obecnych na rynku jest bardzo zróżnicowana, a klienci często nie są w stanie odróżnić usług szkoleniowych przynoszących […]

Mariusz Bonk

Mariusz Bonk
czytaj więcej