Jakość potwierdzona: SUS

Od lutego 2012 Kontekst HR International Group obok ISO posiada jeszcze jedno wdrożenie jakościowe: SUS. Jest on branżowym, długo oczekiwanym „Standardem usługi szkoleniowej” (SUS), opracowanym przez Komisję ds. Jakości Rynku Szkoleń działającą przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS).

To ważna inicjatywa, ponieważ jakość usług szkoleniowych obecnych na rynku jest bardzo zróżnicowana, a klienci często nie są w stanie odróżnić usług szkoleniowych przynoszących wymierne efekty od takich, które są tylko wydawaniem pieniędzy.

SUS jest zbiorem zaleceń promowanych przez PIFS, dotyczących wykonywania usługi szkoleniowej, niezależnie od rodzaju i natury prowadzonych szkoleń. Celem SUS jest rozwój rynku usług poprzez:

  • zdefiniowanie zakresu działań dostawców usług szkoleniowych, które łącznie stanowią standardową usługę szkoleniową;
  • ułatwienie klientom osiągania oczekiwanego poziomu jakości i efektów usług szkoleniowych;
  • promocję wysokiej jakości usług szkoleniowych;
  • dążenie do ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych;
  • wskazywanie roli i znaczenia firmy szkoleniowej – jako instytucji i organizacji – w procesie realizacji usługi szkoleniowej.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: http://www.sus.pifs.org.pl/

Stosowanie się do opisanych wskazówek jest dobrowolne – Kontekst HR International Group wspiera tę inicjatywę i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich standardów zawartych w SUS. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa wpłynie na konkurencyjność i w znaczącym stopniu może podnieść jakość usług szkoleniowych na rynku.

Zapraszamy do zapoznania się ze „Standardem usługi szkoleniowej”.