Wiedza

Na jednym ze szkoleń pewien menedżer zapytał, co myślę o wynoszeniu wody z pracy. Musiałam mieć chyba bardzo zdziwioną minę, bo pytający się roześmiał i pośpieszył z wyjaśnieniem: „Nasz pracodawca dbając o pracowników, zapewnił każdemu wodę do picia. Ze względu na możliwości organizacyjne nie zainstalowano dystrybutorów z wodą, tylko kupiono wodę w butelkach. Codziennie każdy z pracowników mógł otrzymać jedną półtoralitrową butelkę. No i wszystko działało sprawnie do momentu, kiedy na bramie zakładu […]

Ewa Prędka

Ewa Prędka
czytaj więcej
10 marca 2009

Ostatnie miesiące są dla polskich przedsiębiorstw czasem spadku poczucia bezpieczeństwa, intensywnych analiz rynkowych oraz licznych zmian w ramach organizacji. Jedne firmy zredukowały zatrudnienie, inne wstrzymały plany rozwoju, są też takie, które dokonały niezbędnych przemian szukając pomysłów i sposobów na poprawę sytuacji. Analizując aktualne potrzeby Klientów opracowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę działań doradczo-szkoleniowych. W czasie spowolnienia gospodarczego proponujemy Państwu działania wspierające […]

Jacek Smura

Jacek Smura
czytaj więcej