Kontekst trudnych czasów – oferta specjalna

Ostatnie miesiące są dla polskich przedsiębiorstw czasem spadku poczucia bezpieczeństwa, intensywnych analiz rynkowych oraz licznych zmian w ramach organizacji. Jedne firmy zredukowały zatrudnienie, inne wstrzymały plany rozwoju, są też takie, które dokonały niezbędnych przemian szukając pomysłów i sposobów na poprawę sytuacji.

Analizując aktualne potrzeby Klientów opracowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę działań doradczo-szkoleniowych.

W czasie spowolnienia gospodarczego proponujemy Państwu działania wspierające organizacje w przygotowaniach do trudnego okresu, przejścia przez niego oraz dające inspirację i energię do znalezienia pomysłów na lepsze, biznesowe jutro.

Dodatkowo – na Państwa życzenie – bezpłatnie, w ramach każdego szkolenia zbadamy zwrot ze szkolenia w wartościach finansowych (ROI). Posłużymy się metodą Cascio-Ramosa.

Proponujemy dwie kategorie programów szkoleniowych:
W nowej rzeczywistości

Budowanie zaangażowania pracowników, czyli jak:

 • zdefiniować czynniki sukcesu planu zaangażowania
 • pełniej zaangażować pracowników w troskę o rozwój organizacji
 • skutecznie motywować ich niefinansowo

Kierowanie ludźmi w sytuacji braku poczucia bezpieczeństwa, czyli jak:

 • dbać o utrzymanie własnego poczucia bezpieczeństwa jako lidera
 • zmniejszyć wpływ poczucia zagrożenia u pracowników na wyniki ich pracy
 • skutecznie wspierać pracowników w radzeniu sobie z poczuciem zagrożenia

Zarządzenie stresem w warunkach zmian, czyli jak:

 • wpływa silny stres na pracę zespołu
 • zaplanować działania prewencyjne, aby obniżyć poziom stresu w zespole
 • skutecznie wykorzystywać model zarządzania stresem w organizacji

Zarządzanie retencją i talentami, czyli jak:

 • rozumieć czynniki motywujące pracownika do odejścia z firmy
 • odnajdywać w organizacji pracowników o wysokim potencjale
 • zatrzymać w organizacji najlepszych pracowników

Wyzwania dla najlepszych

Łatwa komunikacja w trudnych czasach, czyli jak:

 • prawidłowo konstruować komunikaty dotyczące zmian i zagrożeń
 • wybrać właściwe narzędzia i metody komunikacji
 • uniknąć pojawiania się groźnych plotek

Zarządzanie trudnymi zmianami, czyli jak:

 • przygotować pracowników do trudnych zmian tak, aby je zaakceptowali
 • modyfikują się reakcje pracowników w trakcie procesu zmian
 • radzić sobie z przeciwnikami zmiany i złagodzić ich opór

Zwalniać po ludzku, czyli jak:

 • argumentować i komunikować zwolnienia pracownikom
 • radzić sobie z zastrzeżeniami zwalnianych pracowników
 • zadbać o dobry wizerunek organizacji w czasie redukcji zatrudnienia

Gra strategiczna „Crisis Overcoming”, czyli jak:

 • przygotować organizację do kryzysu
 • przewidywać wpływ decyzji zarządczych na efekt biznesowy i zachowania personelu
 • z sytuacji gry strategicznej (rejestrowanej na video) wyciągnąć wnioski kluczowe dla organizacji

Dodatkowo proponujemy coaching indywidualny i zespołowy, którymi wesprzemy Państwa kluczowych menedżerów w okresie planowania i wdrażania zmian oraz stabilizowania sytuacji w organizacji.

Wszystkie proponowane Państwu rozwiązania traktujemy indywidualnie. Za każdym razem precyzyjnie dostosujemy programy szkoleń do Państwa oczekiwań i potrzeb uczestników.

Mamy świadomość, że trudne czasy wymagają wyjątkowej elastyczności z naszej strony. Gwarantujemy ją zarówno w zakresie czasu trwania szkoleń, jak i innych aspektów, które mogą mieć dla Państwa znaczenie.

Jesteśmy przekonani, że możemy skutecznie wesprzeć Państwa organizację. Zapraszamy do współpracy.

Pobierz ulotka-kryzysowa