Rok 2012 na Ukrainie: kryzys gospodarczy i wyzwania HRu

Julia Kryventseva, Dyrektor Generalna Kontekst HR Ukraina rozmawiała z 3 dyrektorami dużych ukraińskich firm. Każdemu zadała te same pytania: Jaki wpływ na organizację miał ostatni kryzys? Jakie wnioski na przyszłość wyciągnęliście Państwo z ostatniego kryzysu? Co będzie największym wyzwaniem dla HR-u w nadchodzącym roku 2012?

Dyrektor Personalny, branża budowlana:

Kryzys skupił pracowników firmy wokół wspólnych celów i umocnił wiarę w to, że organizacja rozwija się w dobrym kierunku. Dyrektor i kierownicy średniego szczebla uznali potrzebę brania większej odpowiedzialności za własne działania i podejmowane decyzje. Największym wyzwaniem dla HR-u w 2012 roku będzie zachowanie spójności organizacji i entuzjazmu.

Dyrektor generalny, branża internetowa:

Kryzys zmusił nas do większego myślenia o aktywnej sprzedaży, zaczęliśmy też bardziej myśleć o rozszerzeniu bazy klientów. W naszej dziedzinie obserwowany jest stały deficyt jakości personelu z dobrym, profesjonalnym przygotowaniem i myślę, że ten problem będzie się tylko wyostrzał w przyszłości. Oprócz tego zauważamy brak ludzi, którzy potrafią sprzedawać nasze usługi i produkty na rynku korporacyjnym.

Dyrektor ds. rozwoju personelu, branża bankowa:

Bez wątpliwości kryzys wpłynął na działalność naszej organizacji, a problemy pojawiły się przede wszystkim w sferze spłaty kredytów […]. Ponadto po wprowadzeniu nowej ordynacji podatkowej duża liczba przedsiębiorców zamknęła swoje działalności, co stało się bardzo widoczne w ostatnim czasie. W związku z tym musieliśmy przestawić pracę organizacji, przysposabiając się do niełatwej sytuacji ekonomicznej. Na dzień dzisiejszy ten etap faktycznie się kończy, a sytuacja ustabilizowała się z pomocą wiarygodnych inwestorów. Obecnie skupiliśmy się na rozwoju pracowników banku i rozpoczęliśmy budowę systemowego podejścia do HR. Pojawiło się zrozumienie tego, że bez właściwego zwracania uwagi na tę sferę, organizacja nie będzie mogła wejść na nowy jakościowo poziom działalności.

Myślę, że nawet przy optymistycznej prognozie, w przyszłym roku pozostanie jeszcze wiele problemów w pracy z personelem, nie tylko w naszym banku, ale i na całej Ukrainie. Według mnie głównym problemem jest sceptyczne podejście kierowników i pracowników do rozwoju personelu. Ma ono wiele przyczyn: brak wiedzy (co prowadzi do niedocenienia systemowego podejścia do personelu), „post-komunistyczne” podejście (które do dziś pozostaje rzeczywistością w wielu organizacjach) oraz niedostatek wykwalifikowanych specjalistów HR […]. Jako odrębny problem można wskazać deficyt środków, przeznaczanych na rozwój systemu zarządzania personelem w organizacjach, co związane jest z już wcześniej wymienionymi przyczynami.