Półotwarte szkolenia online w drugim kwartale 2021 r.

Od kwietnia ruszamy z drugą edycją półotwartych szkoleń online — 4-godzinnych, interaktywnych zajęć, w których mogą wziąć udział menedżerowie i pracownicy naszych klientów. To świetna okazja do poznania ciekawych koncepcji biznesowych, ale także wymiany doświadczeń z osobami z innych firm.

Na każde szkolenie obowiązuje limit uczestników. Zgłoszenie powinno wpłynąć na 10 dni przed datą szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: anna.fabisiak@konteksthr.pl

Informacje organizacyjne dotyczące szkoleń półotwartych:


Radzenie sobie ze stresem i lękiem w czasach niepewności

W dzisiejszych czasach redukowanie lęku, zachowanie spokoju i równowagi w życiu zawodowym i osobistym są warunkiem koniecznym, aby cieszyć się zdrowiem, szczęściem i długim życiem. Stres często traktujemy jako coś niepotrzebnego, jako naszego wroga. A przecież stres potrafi też mobilizować, motywować do szukania kreatywnych i niebanalnych rozwiązań. Treścią szkolenia będą mechanizmy powstawania stresu i techniki radzenie sobie z lękiem i stresem.

W programie szkolenia:

 • Rodzaje i fazy działania stresu.
 • Fizyczne symptomy stresu i ich trafne odczytywanie.
 • Rola inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu stresem i lękiem.
 • Osiąganie równowagi w życiu.
 • Praktyczne techniki obniżające poziom lęku i stresu.

Szkolenie poprowadzi Mariusz Bonk

 • data: 15 kwietnia 2021 r., 10.00–14.00
 • zapisy przyjmujemy do 6 kwietnia
 • cena za osobę brutto (w tym VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: każdy z nas, kto chce nauczyć się radzić sobie ze stresem

Jak być mentorem?

Proces mentoringu jest uważany za najstarszy proces rozwojowy w organizacjach. Wyraz „mentor” jest ogólnie znany, ale czy wiemy, na czym naprawdę polega mentoring? Jak dzielić się z ludźmi podejściem, wartościami i doświadczeniem? Na czym polega rola mentora? Jak dobierać metody pracy z mentee adekwatnie do potrzeb i sytuacji? O tym porozmawiamy na naszych kameralnych zajęciach.

W programie szkolenia:

 • Proces mentoringu. Rola i postawa mentora.
 • Narzędzia w mentoringu.
 • Metody dzielenia się doświadczeniem w procesie mentoringu w zależności od sytuacji mentee.

Szkolenie poprowadzi Anna Flipow

 • data: 22 kwietnia 2021 r., 10.00–14.00
 • zapisy przyjmujemy do 13 kwietnia
 • cena za osobę brutto (w tym VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: menedżerowie, specjaliści, osoby, które mają poprowadzić procesy mentoringu w organizacji

Przywództwo inspiracyjne

Ludzie, którzy mają duże kompetencje przywódcze i umieją z nich korzystać, wywierają ogromny wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Za ich sprawą świat się zmienia. Kiedyś skuteczność przywództwa zależała od komendy i kontroli. Menedżerowie byli jak oficerowie w wojsku, którzy wydawali rozkazy i egzekwowali ich wykonanie. Dzisiaj wszystko się zmieniło. Zdecydowanie częściej poddajemy się wpływowi ludzi, których uważamy za autorytety — fachowców w jakiejś dziedzinie, świetnych komunikatorów i ludzi budujących dobre relacje z innymi. Jak stać się przywódcą inspiracyjnym? O tym porozmawiamy podczas naszego szkolenia.

W programie szkolenia:

 • Czym jest przywództwo inspiracyjne?
 • Sześć zasad przywództwa inspiracyjnego.
 • 12 taktyk przywództwa inspiracyjnego.

Szkolenie poprowadzi Robert Bokacki

 • data: 6 maja 2021 r., 10.00–14.00
 • zapisy przyjmujemy do 27 kwietnia
 • cena za osobę brutto (w tym VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: menedżerowie, liderzy, wszyscy, którzy pracują z ludźmi

Skuteczna komunikacja i praca zespołowa online

Dzięki skutecznej komunikacji i pracy zespołowej online wrasta nasza aktywność i efektywność, wytwarza się też zwyczajna ludzka więź, poczucie wspólnoty, w wyrazisty sposób kształtuje się tożsamość zespołu. O tym, jak bardzo komunikacja i praca zespołowa są ważnymi czynnikami w trudnych czasach w firmie, szczególnie przekonujemy się w trakcie pandemii, kiedy codzienne spotkania w biurze zastąpiła praca zdalna. Zapraszamy więc na warsztaty dotyczące skutecznej komunikacji i pracy zespołowej online.

W programie szkolenia:

 • Jak dobierać główne formy i narzędzia komunikacji online?
 • Jak radzić sobie z ograniczeniami komunikacji online?
 • Jak przygotować spotkanie i warsztaty online?
 • Jak odpowiednio zaprezentować się przed kamerą, ustawić światło i uniknąć żabiej perspektywy?
 • Jaki ubiór lubi kamera, a jakiego nie lubi?
 • Zasady korzystania z dźwięku. Jak mózg odbiera dźwięki? Jak efektywnie używać mikrofonu?
 • 12 zasad prowadzenia dyskusji online podczas spotkania zespołu.
 • Pięć zasad zabierania głosu podczas dyskusji online.
 • Jak utrzymać uwagę uczestników warsztatów i spotkań online?

Szkolenie poprowadzi Mariusz Bonk

 • data: 13 maja 2021 r., 10.00–14.00
 • zapisy przyjmujemy do 4 maja
 • cena za osobę brutto (w tym VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: osoby pracujące z wykorzystaniem narzędzi online w organizacjach

Zasada Oz

Roger Connors, Tom Smith i Craig Hickman przekonują, że tym, czego współczesne firmy potrzebują najbardziej jest… odpowiedzialność ich pracowników. Podczas szkolenia pokażemy, jak menedżerowie mogą budować poczucie odpowiedzialności za firmę i jej wyniki wśród swoich ludzi.

W programie szkolenia:

 • Destrukcyjny cykl wiktymizacji.
 • Jak się zorientować, że jesteśmy w cyklu wiktymizacji?
 • Wychodzenie z cyklu wiktymizacji.
 • Czym jest zasada Oz?
 • Cztery kroki do osobistej odpowiedzialności.
 • Rola menedżera w procesie budowania odpowiedzialności pracowników za organizację.

Szkolenie poprowadzi Robert Bokacki

 • data: 20 maja 2021 r., 10.00–14.00
 • zapisy przyjmujemy do 11 maja
 • cena za osobę brutto (w tym VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: menedżerowie

Feedback ma znaczenie, czyli jak przekazywać informację zwrotną

Dziś już nikt z nas nie ma wątpliwości, że odpowiedni feedback przyczynia się do rozwoju osobistego, pozwala doskonalić działanie i unikać niewłaściwych zachowań. Feedback w całej organizacji przyczynia się do jej rozwoju i pozwala na unikanie problemów, a pracownikom pozwala czuć się dobrze w firmie. Jak przekazywać i przyjmować feedback, by spełnił swoja rolę?

W programie szkolenia:

 • Co decyduje o skuteczności informacji zwrotnej?
 • Modele przekazywania informacji zwrotnej.
 • Zasady przyjmowania informacji zwrotnej.

Szkolenie poprowadzi Ewa Prędka

 • data: 27 maja 2021 r., 10.00–14.00
 • zapisy przyjmujemy do 18 maja
 • cena za osobę brutto (w tym VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: menedżerowie, liderzy, wszyscy, którzy pracują z ludźmi

Liderzy inteligentni emocjonalnie, czyli jak budować swój autorytet i skutecznie wywierać wpływ na ludzi

Bycie liderem w dzisiejszych czasach to wyzwanie. Rzeczywistość zmieniła się i zmienia bardzo szybko, do pracy przychodzą wciąż nowe pokolenia pracowników z nowymi oczekiwaniami (pokolenia Y i Z), a pandemia koronawirusa zmieniła nieodwracalnie nasz świat. Liderzy powinni więc wykazywać się otwartością na zmiany i coraz większymi umiejętnościami dostosowania się do zmieniającego się otoczenia. Efektywność lidera w trudnych i złożonych czasach wymaga nowego paradygmatu przywództwa, umiejętności budowania autorytetu i skutecznego wywierania wpływu na innych.

W programie szkolenia:

 • Nowy paradygmat przywództwa.
 • Jak skutecznie budować autorytet?
 • Komunikacja wyższego stopnia w budowaniu relacji.
 • Rola inteligencji emocjonalnej w nowym paradygmacie przywództwa.
 • Wywieranie wpływu na pracowników.

Szkolenie poprowadzi Mariusz Bonk

 • data: 10 czerwca 2021 r., 10.00–14.00
 • zapisy przyjmujemy do 1 czerwca
 • cena za osobę brutto (w tym VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: liderzy w organizacjach

Sztuka motywowania. Jak małymi gestami można osiągnąć wielkie efekty w motywowaniu ludzi?

Motywowanie pracowników to jedno z największych wyzwań stojących przed każdym menedżerem. Warto spróbować siły oddziaływania małych gestów czy zachowań, które przynoszą wielkie efekty. Pokażemy, jaką siłę motywacyjną mają mikrozachowania i w jaki sposób stosować je do zwiększania zaangażowania ludzi w pracy.

W programie szkolenia:

 • Czym jest motywacja? Czym jest motywowanie?
 • Co naprawdę motywuje ludzi?
 • Metoda bitowa w zarządzaniu. Jak skutecznie motywować ludzi?
 • Praktyki motywacyjne — pomysł na motywowanie pracowników mikrozachowaniami.

Szkolenie poprowadzi Robert Bokacki

 • data: 17 czerwca 2021 r., 10.00–14.00
 • zapisy przyjmujemy do 8 czerwca
 • cena za osobę brutto (w tym VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: menedżerowie

Zrozumieć swój potencjał (zajęcia z wykorzystaniem badania SI)

Ile razy każdy z nas zastanawiał się: Z czego wynikają moje reakcje? Jak sobie radzić ze zmianami? Dlaczego z niektórymi osobami łapię kontakt od razu, a z innymi — pomimo starań — wcale? Jak komunikacyjnie dotrzeć do kolegi z pracy albo do szefa? Jak znaleźć porozumienie z tak odmiennymi, innymi ludźmi? Jakie są moje atuty, a jakie ograniczenia — zarówno w realizacji zadań, jak i w budowaniu relacji i współpracy? Jak zwiększać swoją skuteczność działań? To tylko kilka przykładowych pytań. Każdy podczas zajęć może zadać swoje pytania. Razem będziemy szukać odpowiedzi w twoim profilu i sposobie widzenia świata i działania. Razem też zaplanujemy działania rozwojowe.

Celem szkolenia jest zwiększenie samoświadomości, a także wgląd w siebie i wypracowanie skutecznych, przyjaznych metod działania indywidualnego oraz zespołowego.

W programie szkolenia:

 • Wyjaśnienie zmiennych występujących w teście Success Insights.
 • Analiza wyników raportu Success Insights.
 • Wypracowanie skutecznych metod działania w zdefiniowanych sytuacjach.
 • Planowanie działań rozwojowych.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Haraszczak

 • data: 24 czerwca 2021 r., 10.00–14.00
 • zapisy przyjmujemy do 15 czerwca
 • cena za osobę brutto (w tym VAT 23%): 1 500 zł
 • grupa docelowa: liderzy projektów, menedżerowie, specjaliści, pracownicy