Szkolenia online

Podczas rozmów z Państwem wielokrotnie powtarzała się potrzeba stworzenia w Kontekst HR Polska szkoleń, na które moglibyście Państwo wysłać kilka osób (2–3), a nie tworzyć odrębne grupy szkoleniowe. Nasza propozycja polega na tym, że będziemy tworzyć grupy szkoleniowe, w skład których wejdą pracownicy naszych klientów. Takie rozwiązanie pozwoli na dopasowanie treści szkolenia do Państwa specyficznych potrzeb przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Szkolenia będą prowadzone zdalne, co pozwoli na łatwiejszy dostęp do nich Państwa pracowników. W tym przypadku płacą Państwo wyłącznie za nowe kompetencje pracowników, a nie za ich zakwaterowanie i dojazd.

Otrzymujecie Państwo wysoką jakość szkoleń Kontekst HR Polska za bardzo dobrą cenę.

Już od 28 stycznia 2021 r. w każdy czwartek, można spotkać się w wirtualnej sali szkoleniowej z konsultantem, który podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, stworzy możliwość bezpiecznego przećwiczenia umiejętności, przekaże informację zwrotną. Szkolenie da możliwość wysłuchania innych uczestników i zainspirowania się ich doświadczeniami.
Szkolenie online będzie prowadzone w interaktywnej formie. Przygotuj się na ćwiczenia, dyskusje (w tym dyskusje w grupach), prezentacje, testy itp.

A oto szczegóły naszej propozycji.


Dwuminutowy coaching. Jak zmienić ludzkie myślenie w 120 sekund!

„Kto nie maszeruje, ten ginie”. Ten słynny slogan Legii Cudzoziemskiej jak ulał pasuje do charakteru przemian naszych czasów. Żyjemy w świecie permanentnych zmian, w którym jedyną pewną rzeczą jest zmiana! Nowe technologie, coraz lepsze metody organizacji pracy oraz ciągle doskonalona jakość produktów i usług ledwo nadążają za rosnącymi oczekiwaniami klientów i rynku. W świecie niemal perfekcyjnej, powszechnie dostępnej technologii, o przewadze konkurencyjnej decyduje człowiek. Jego kompetencje budują przewagę konkurencyjną firm. A to wymaga narzędzi, które potrafią wyzwolić z ludzi to, co w nich najlepsze, stale wzmacniać przekonania, że wszystko jest możliwe. Do tego potrzebny jest nam dwuminutowy coaching.

W programie szkolenia:

 • Czym jest coaching?
 • Coaching jako narzędzie zmiany przekonań.
 • Dwuminutowy coaching, czyli jak w 120 sekund zmienić sposób myślenia ludzi.
 • Narzędzia dwuminutowego coachingu.

Szkolenie poprowadzi Robert St. Bokacki

 • data: 28 stycznia 2021 r., 10.00–14.00
 • cena za osobę brutto (VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: menedżerowie, handlowcy, trenerzy wewnętrzni
 • grupa szkoleniowa: do 12 osób

Emocje. Jak budować wewnętrzną równowagę i radzić sobie z trudnymi sytuacjami?

Temat emocji zawsze wzbudza zainteresowanie. Szczególnie dziś, w czasach zawieruchy panującej w świecie zewnętrznym, warto przyjrzeć się sobie, swoim reakcjom i znaleźć sposób na ich kontrolę. To emocje determinują nasze działanie. Postaraj się zrozumieć mechanizm działania emocji i sposoby radzenia sobie z nimi. Dzięki temu lepiej będziesz je kontrolować, co da szansę zwiększenia twojej skuteczności działania w codziennym życiu.

W programie szkolenia:

 • Czym są emocje, jak działają i jak na mnie wpływają?
 • Czym jest inteligencja emocjonalna?
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami? Praktyczne porady i techniki.
 • Jak radzić sobie z emocjami innych?
 • Jak szukać równowagi i nie dać się stresowi w czasach emocjonalnej zawieruchy?

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Haraszczak

 • data: 4 lutego 2021 r., 10.00–14.00
 • cena za osobę brutto (VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: osoby chcące zwiększyć swoją skuteczność działania w sytuacjach nacechowanych emocjami
 • grupa szkoleniowa: 3–8 osób

Storytelling. Potęga opowieści, o której (prawie) zapomnieliśmy

Ludzie w każdej firmie na świecie opowiadają sobie historie każdego dnia. Opowieści te odzwierciedlają ich doświadczenia, ujawniają, co jest dla nich naprawdę ważne. Niektóre z takich historii stają się czymś w rodzaju legendy i przekazywane są w firmach z pokolenia na pokolenie. W ten sposób historie stają się nośnikiem informacji o organizacji, jej kulturze i wartościach. Wywierają ogromny wpływ na postawy i zachowania ludzi na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Umiejętność wykorzystania naturalnej perswazyjnej siły opowiadania historii staje się jedną z kluczowych kompetencji nowoczesnych przywódców. Jak tworzyć historie, które porywają ludzi do działania?

W programie szkolenia:

 • Czym jest storytelling?
 • Dlaczego storytelling działa?
 • Siedem żelaznych zasad storytellingu.
 • Model storytellingu.

Szkolenie poprowadzi Robert St. Bokacki

 • data: 11 lutego 2021 r., 10.00–14.00
 • cena za osobę brutto (VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: menedżerowie, handlowcy, trenerzy wewnętrzni
 • grupa szkoleniowa: do 12 osób

Rozwijanie samodzielności pracowników

Lider zespołu musi zawsze pogodzić dwa cele działania: zrealizowane cele oraz samodzielni pracownicy. Oczekiwanie, że drugi cel zrealizuje się przy okazji, jest zbyt ryzykownym podejściem w branżach, w których wymiana kadr jest trudnym i kosztownym zadaniem. Podczas szkolenia dostarczymy ci narzędzi do zbudowania planu pracy z kompetencjami pracowników.

W programie szkolenia:

 • Jak zidentyfikować kluczowe kompetencje pracowników?
 • Jak określić lukę kompetencyjną?
 • Jak zbudować plan rozwoju kompetencji zawierający mierniki sukcesu?
 • Jakie przyjąć strategie pracy z ludźmi?
 • Jak to zrobić w praktyce? Dobre praktyki i błędy – case studies.

Szkolenie poprowadzi Marcin Pawłowski

 • data: 18 lutego 2021 r., 10.00–14.00
 • cena za osobę brutto (VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: kierownicy
 • grupa szkoleniowa: 8 osób

Jak stworzyć prezentacje PowerPoint na e-spotkanie?

Podnieś swoje umiejętności prezentacyjne na wyższy poziom! Spraw, że twoje prezentacje będą skuteczne i atrakcyjne, a uczestnicy spotkania nie będą odrywać od nich wzroku. Prezentacje podczas e-spotkań rządzą się trochę innymi prawami niż te, które pokazywane są w sali. Jak je zaplanować i stworzyć, co zastosować, a z czego zrezygnować, jak je prowadzić? O tym wszystkim opowiemy na szkoleniu. Podzielimy się własnym doświadczeniem, najnowszymi trendami i skutecznymi patentami.

W programie szkolenia:

 • Jak działa mózg podczas e-prezentacji?
 • Struktura prezentacji a hierarchizacja treści.
 • Fonty, szablony, tabele, grafiki, zdjęcia, punktory, separatory, animacje, przejścia. Jak je skutecznie wykorzystywać?
 • Zaangażowanie i narracja.
 • Złe nawyki i dobre praktyki w tworzeniu i prowadzeniu e-prezentacji.

Szkolenie poprowadzi Ewa Prędka

 • data: 25 lutego 2021 r., 10.00–14.00
 • cena za osobę brutto (VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: każdy, kto wykorzystuje prezentacje podczas e-spotkań, e-szkoleń
 • grupa szkoleniowa: 4–10 osób

Co robić, aby w dobie pandemii utrzymać morale pracowników?

Sytuacja epidemiczna stawia organizacjom, menedżerom i pracownikom ogromne wyzwanie polegające na szybkiej konieczności zmiany praktyk komunikacji i zarządzania. Wywiera głęboki wpływ na procesy zachodzące w firmach, które musiały zareagować, wprowadzając model pracy zdalnej, zespoły hybrydowe, komunikację online, znajdując inne kanały kontaktu z klientami i pracownikami. Postawiła bardzo wysokie wymagania menedżerom dotyczące komunikacji, jakości kierowania ludźmi, motywowania i zarządzania zmianami. Te zmiany na trwałe przekształcą środowisko pracy. Wszystko to powoduje, że jednym z największych wyzwań menedżerskich jest utrzymanie morale pracowników, które warunkuje ich motywację w kryzysie i zaufanie do organizacji oraz przełożonych.

W programie szkolenia:

 • Co to jest morale? Dlaczego pojęcie dotyczące postawy żołnierskiej jest ważne dziś w zarządzaniu kryzysem?
 • Jak komunikacja z pracownikami wpływa na morale, szczególnie w warunkach pracy zdalnej?
 • Jakich umiejętności i postaw od lidera wymaga utrzymanie morale?
 • Jak to zrobić w praktyce? Dobre praktyki i błędy – case studies.

Szkolenie poprowadzi Jacek Smura

 • data: 4 marca 2021 r., 10.00–13.00
 • cena za osobę brutto (VAT 23%): 553,50 zł
 • grupa docelowa: dyrektorzy, kierownicy, HR-owcy
 • grupa szkoleniowa: 3–10 osób

Zmiana i co dalej

Zmiany są elementem naszego codziennego życia. Dodatkowo dziś wszyscy żyjemy w zmianach wymuszanych bardzo dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją zewnętrzną. Trzeba się do nich bardzo szybko dostosowywać. A każdy z nas inaczej reaguje na zmianę. Celem szkolenia jest zrozumienie mechanizmów działania ludzi, ich potrzeb i ograniczeń, co pozwoli lepiej przygotować się do planowanych zmian, a także sprawniej przeprowadzać siebie i zespół przez zmianę.

W programie szkolenia:

 • Czy jest zmiana? Czynniki wywołujące zmiany.
 • Czynniki i poziomy oporu wobec zmian.
 • Macierz przekonywania do zmian. Jak przygotować się do zmian i radzić sobie z oporem wobec nich?
 • Jak w procesie zmian komunikować się z zespołem?
 • Zarządzanie zespołem w procesie zmian.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Haraszczak

 • data: 11 marca 2021 r., 10.00–15.00
 • cena za osobę brutto (VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: liderzy, menadżerowie, liderzy projektów
 • grupa szkoleniowa: 3–8 osób

Zrób to! Sztuka osobistej efektywności

Celem szkolenia jest wskazanie sposobów na podniesienie własnej efektywności poprzez aktywne zarządzanie swoim czasem, przyjrzenie się własnym nawykom, które nie zawsze sprzyjają osiąganiu celów, i wypracowaniu nowych sposobów działania.
Jeśli odkładasz zadania na jutro, nie masz czasu na sprawy dla ciebie ważne, jeśli masz poczucie, że czas przecieka ci przez palce, często gasisz pożary i na myśl o tym, co masz zrobić, ogarnia cię frustracja, to nasze szkolenie jest właśnie dla ciebie.

W programie szkolenia:

 • Stawienie celów i tworzenie harmonogramów.
 • Metody wyznaczania priorytetów.
 • Zasady osobistej efektywności.
 • Prokrastynacja i perfekcjonizm. Te i inne pożeracze czasu. Jak im przeciwdziałać?
 • Elektroniczne i nieelektroniczna narzędzia wspierające osobistą efektywność.

Szkolenie poprowadzi Ewa Prędka

 • data: 18 marca 2021 r., 10.00–14.00
 • cena za osobę brutto (VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: liderzy, specjaliści, menedżerowie – każdy, kto chce przyjrzeć się swojej efektywności osobistej
 • grupa szkoleniowa: 4–10 osób

Jak kierować ludźmi w warunkach pracy zdalnej i nie zwariować?

Firmy musiały zmienić praktyki zarządzania, wprowadzając model pracy zdalnej, zespoły hybrydowe, komunikację online, znajdując kanały online kontaktu z klientami i pracownikami. Praca zdalna postawiła bardzo wysokie wymagania menedżerom, które dotyczą organizacji pracy, komunikacji, jakości kierowania ludźmi, motywowania, kontroli, rozwiązywania problemów. Trend dotyczący pracy online już na trwałe przekształci środowisko pracy. Wszystko to powoduje, że jednym z największych wyzwań menedżerskich jest kierowanie ludźmi w warunkach pracy zdalnej.

W programie szkolenia:

 • Jak praca zdalna zmieniła funkcjonowanie zespołów, podział pracy i komunikację w zarządzaniu?
 • Jakich umiejętności i postaw wymaga od lidera kierowanie ludźmi w warunkach pracy zdalnej?
 • Jak zlecać zadania i kontrolować ich realizację online?
 • Jak motywować pracowników online?
 • Jak interweniować w sytuacjach problemowych w warunkach pracy online?

Szkolenie poprowadzi Jacek Smura

 • data: 25 marca 2021 r., 10.00–14.00
 • cena za osobę brutto (VAT 23%): 738 zł
 • grupa docelowa: dyrektorzy, kierownicy, liderzy
 • grupa szkoleniowa: 3–10 osób