Czas na roczne podsumowanie

Rok 2007 był dla nas czasem dynamicznego rozwoju oraz nowych wyzwań, które podjęliśmy.

Zaowocował on m.in.:

  • powołaniem dwóch nowych spółek zagranicznych: Kontekst HR UK Ltd. oraz Kontekst HR Ukraine,
  • opracowaniem – cenionej już – koncepcji nowoczesnego przywództwa: Leadership Tool Box,
  • wdrożeniem autorskiego systemu zarządzania efektywnością działań doradczo-szkoleniowych o nazwie: Positive Change Management System,
  • uzyskaniem przez 8 konsultantów naszej grupy certyfikatów International Coaching Community,
  • ponownie przyznamy nam wyróżnieniem „Tytuł Najlepszego Dostawcy Szkoleń Philipsa”,
  • w sumie zorganizowaniem i poprowadzeniem 1048 dni szkoleniowych,
  • średnią oceną pracy trenerów na poziomie 4,81 (w skali 1-5) wystawioną przez 4868 uczestników naszych szkoleń.

Mamy kolejne, ambitne plany na następne lata. Liczymy, że uda nam się je zrealizować tak skutecznie, jak te postawione na miniony już AD 2007.