Grunt to rodzina!

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej spośród prawie 30 tys. wychowanków przebywających w polskich domach dziecka zaledwie 8,1% mieszka w domach rodzinnych. A to właśnie dzięki tym placówkom mają oni szansę na prawdziwie szczęśliwe dzieciństwo! Rodzinny dom dziecka czy rodzina zastępcza dają młodym ludziom namiastkę rzeczywistej rodziny. O wiele bardziej „rodzinnej”, niż najlepszy nawet zakład opiekuńczy.

Ale i te 8,1% wychowanków napotyka na poważne bariery, które znajdują potwierdzenie w liczbach. Aż 58% dzieci trafiających do rodzinnych domów dziecka ma niższe szanse edukacyjne niż ich rówieśnicy, przede wszystkim ze względu na (dane według wskazań opiekunów): opóźnienia rozwojowe (65% dzieci), opóźnienia edukacyjne (14%) i zaniżoną samoocenę (11%). Aż 82% opiekunów podkreśla, że nie posiada środków na wysłanie dzieci na wakacyjny wyjazd, a 36% wskazuje problem niedoboru środków finansowych na dodatkową naukę dla dzieci.

Nasz Partner Społeczny – Fundacja Świętego Mikołaja – co roku w grudniu prowadzi kampanię „Grunt to rodzina”. W ramach akcji przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy na Fundusz Edukacyjny, z którego środki są w całości przeznaczane na realizację przedsięwzięć edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka. W ciągu ośmiu lat działalności Funduszu Edukacyjnego, Fundacja Świętego Mikołaja wsparła łącznie około 1.020 przedsięwzięć na kwotę ponad 6 mln zł. W ten sposób objęła pomocą już ponad 5.500 dzieci. W roku 2011 Fundacja Świętego Mikołaja zebrała 1,18 mln zł, z czego 410 tys. zł przeznaczono na wyjazdy edukacyjne, a 770 tys. zł na przedsięwzięcia edukacyjne, rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu komputerowego.

Właśnie ruszyła IX edycja kampanii „Grunt to rodzina”!

Fundusz Edukacyjny można wesprzeć wysyłając SMS o treści „Pomoc” na nr 7545 (koszt 6,15 zł z VAT). Operatorzy telefonii komórkowych wspierają akcję i przekazują całkowity dochód na jej cel!

Przyjmowane są również darowizny, które można wpłacać na konto Funduszu Edukacyjnego: 40 1440 1387 0000 0000 1092 6572.

Więcej informacji o kampanii na www.mikolaj.org.pl.

Artykuł opracowany na podstawie informacji przekazanych przez Fundację Świętego Mikołaja.

obrazek