Innowacje w HRM

Wiosenny Konwent HR Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (28.03.2011 r.) skoncentrował się na nowych trendach w HR.

Jednym z zauważalnych trendów jest systematyczne poszerzanie się grona zwolenników budowania w organizacjach kultury zaangażowania. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że temat jest tak stary jak świat, jednak w obecnej sytuacji demograficzno-ekonomicznej nabiera nowego znaczenia. Dotyczy bowiem angażowania pracowników w budowanie bardzo dobrych wyników na różnych płaszczyznach – takich, jak przekazywanie wiedzy między pokoleniami, równouprawnienie, czy też budowanie organizacji bez barier dla osób niepełnosprawnych. Podejście to pokazuje, że tylko kierunek tolerancyjnej na różnorodność zasobów ludzkich organizacji przyniesie najlepsze wyniki ekonomiczne.

Pewną rewolucję wprowadził także jeden z prelegentów sprowadzając długoletnią dyskusję na temat kompetencji do bardzo szokujących dla niektórych uczestników wniosków, że tak naprawdę w dobie intensywnych zmian najważniejszą jest tylko jedna kompetencja – umiejętność uczenia się. No cóż, możemy się z tym zgadzać lub nie, ale warto zastanowić się, dokąd podążamy – my HR-owcy wspierając nasze organizacje w realizacji twardych wskaźników biznesowych.

Wystąpienie Roberta St. Bokackiego pt. „Kompetencje, które nie działają?”

Artykuł o konferencji w „Personelu i Zarządzaniu”