Nie kupujcie szkoleń! HR lunch meeting w Kijowie

12 listopada, w jednym z hoteli w centrum Kijowa, odbył się kolejny z cyklu HR lunch meetingów. Tym razem nosił tytuł: „Nowe narzędzia w praktyce HR: co kupować i za co płacić”. Udział w spotkaniu wzięło 30 osób, pracowników 25 organizacji z różnych sektorów rynku (między innymi takich, jak BASF, PZU, hotel Bakkara, Marti Swiss Constructing Company, WAT Kredobank).

Forma HR lunch meetingu umożliwiała uczestnikom wymianę doświadczeń, spojrzenie w inny sposób na własne działania i – co ważne –inspirowała do nowatorskich pomysłów, użytecznych dla rozwoju relacji działów HR i menedżerów firm.

W trakcie dyskusji podkreślana była konieczność postrzegania przedstawicieli zarządów firm jako klientów wewnętrznych oraz posługiwania się przez HR wybranymi narzędziami marketingowymi (np. oferta wartości dla klienta, komunikacja marketingowa).

Głównym punktem spotkania był warsztat, w trakcie którego, bazując na doświadczeniu i poglądach wszystkich uczestników, próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na pytanie: jakie mocne i słabe strony wynikają z 3 różnych form umiejscowienia HR w organizacji (mając jednocześnie na uwadze 9 podstawowych funkcji działu personalnego). Nasze wnioski stały się kluczem do zrozumienia, która z trzech strategii będzie najbardziej efektywna dla zwrotu z inwestycji (ROI), nakładów ponoszonych na rozwój pracowników w danej organizacji i konkretnej sytuacji.

Krótkie, ale bardzo interesujące spotkanie zakończone zostało hasłem: „Nie kupujcie szkoleń, ale kompleksowe rozwiązania pomocne w przeprowadzeniu zmian w organizacji!”.

HR lunch meeting w Kijowie był pierwszym tego typu przedsięwzięciem organizowanym przez Kontekst HR International Group na Ukrainie.