Przywództwo inspiracyjne – sesja „Leadership Excellence”

Jak pogodzić zadania menedżera z rolą lidera? Jak jednocześnie być motywatorem, inspiratorem i coachem dla swoich współpracowników? To nie są dylematy zaczerpnięte z jakiejś futurystycznej wizji organizacji. Są to praktyczne wyzwania, które już dziś stają przed każdym menedżerem. Uczestnicy czerwcowej sesji „Leadership Excellence” przez cały dzień szukali odpowiedzi na te pytania.

W pierwszej części warsztatu gościem specjalnym był Adam Marasek, ratownik górski i długoletni zastępca Naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W trakcie swojej służby wielokrotnie kierował akcjami ratunkowymi, w których stawką było życie i bezpieczeństwo zarówno turystów, jak również ratowników ochotników. Pan Adam podzielił się swoim doświadczeniem wyniesionym z trzech akcji ratunkowych prowadzonych w ostatnich latach w Tatrach. W swoim wystąpieniu mówił nie tylko o trudnościach, z którymi musieli zmierzyć się ratownicy. Pokazał również ciężar odpowiedzialności za decyzje, które wpływają na ludzkie życie, stawiając na szali możliwość niesienia pomocy poszkodowanym oraz bezpieczeństwo i życie ratowników.

W drugiej części uczestnicy poprzez doświadczanie i ćwiczenia przyglądali się różnicom pomiędzy tradycyjnym modelem przywództwa a przywództwem inspiracyjnym. Takie innowacyjne przywództwo jest ideą, która w tym roku kilkukrotnie pojawiła się w naszych projektach rozwojowych dla różnych grup menedżerów. Opiera się ona na postawach i przekonaniach liderów nastawionych na stwarzanie zespołowi warunków do synergicznej współpracy, wykorzystania ludzkiej kreatywności oraz zaangażowania pracowników w rozwiązywanie problemów. Inspiracyjny lider nie musi dla motywowania wykorzystywać systemu kar i nagród. Potrafi pociągnąć za sobą innych, dając ludziom poczucie misji i pełnienia służby, wpływające na ich motywację.