Skuteczne małe porcje: negocjacje i e-learning

Ile razy przyszło ci do głowy postanowienie: podszkolę się w negocjacjach, nauczę się czegoś nowego lub utrwalę wiedzę i umiejętności? A potem okazywało się, że piękny cel staje się zadaniem z listy „Kiedyś – być może”, czyli tak zwanym celem dyszlowym.

Okazuje się, że ogromna ilość książek, kursów i materiałów nie ułatwiają decyzji o podjęciu nauki. Wiele z tych publikacji zniechęca, zamiast przyciągać i dawać szybkie, trwałe efekty. Mimo, że czytamy kolejny raz – nie zapamiętujemy. Mimo, że rozumiemy model – wiedza wypada nam z głowy. A gdyby tak zintensyfikować naukę, jednocześnie skracając czas przekazu wiedzy? Naukowcy niedawno pozytywnie zweryfikowali intuicyjnie odczuwaną zasadę efektywnej nauki: często podawaj małe porcje wiedzy, powtarzając je wielokrotnie. W ten sposób tworzą się w mózgu nowe, trwałe połączenia nerwowe. Przyswojona wiedza staje się pewną kompetencją.

Możesz sprawdzić tę właściwość uczenia się dzięki lekcji e-learningowej pt. „Taktyki negocjacyjne” Gwarantujemy, że w ciągu kilkunastu minut szybko opanujesz praktyczne wykorzystanie ich w sytuacjach zawodowych i prywatnych. Pomyśl, jak będziesz się czuł, kiedy świadomie posłużysz się nimi w czasie zakupów, negocjacji z dostawcami, kolegami z pracy albo dzieckiem na placu zabaw. Wykorzystanie 5 technik negocjacji da ci pewność siebie i poczucie kontroli nad rozmową. Wszystko to dzięki intensyfikacji przekazu: scenki filmowe uruchamiają wiedzę i doświadczenie, które już posiadasz, a ćwiczenia pozwalają natychmiast wykorzystać wiedzę w praktyce.

Więcej opisu nie trzeba. Czas przejść do działania. Taką możliwość mają uczestnicy naszych szkoleń z negocjacji, którzy po otrzymaniu specjalnego hasła, mogą zalogować się do systemu i skorzystać z e-learningowej lekcji negocjacji.