W pogoni za rankingiem kompetencji

Lubimy przyglądać się rankingom. Z zainteresowaniem sprawdzamy, kto okazał się najlepszym aktorem, parlamentarzystą, pracodawcą, jaki jest najlepszy film, piosenka 20-lecia itd. Kategorie można mnożyć. Co jest najważniejsze, co jest najlepsze? – pytamy, chcąc zaspokoić swoją ciekawość.

Czy da się w ranking ująć kompetencje? Czy można je uszeregować – od najważniejszej do tej najmniej potrzebnej każdej organizacji? Oczywiście, że nie. Ponieważ istnienie danej kompetencji w konkretnej organizacji wynika ze szczególnych i specyficznych uwarunkowań. Zbyt wielu parametrów, by można było ogłosić, że od dziś w całym kraju kluczową kompetencją będzie na przykład śpiewanie.

Na pewno jednak można wyodrębnić grupę takich kompetencji, które warto upowszechniać, które przyniosą korzyści wielu ludziom i organizacjom.

Uczestnicy HR lunch meetingów w 2012 roku wypełniali krótką ankietę, odpowiadając między innymi na pytanie: jakie 3 kompetencje będą kluczowe dla firm w najbliższej przyszłości? Otrzymane odpowiedzi są niewątpliwie odzwierciedleniem dyskusji, ale też i ciekawymi wytycznymi dla działów personalnych.

Kluczowe kompetencje przyszłości to:

  • otwartość (wymieniana najczęściej – ponad 38% odpowiedzi) dotycząca zmiany i różnorodności, połączona z pobudzeniem pracowników do rozwoju i wymiany wiedzy (korzystanie z doświadczeń i innowacyjności);
  • komunikacja (30% ankietowanych) – przy której pojawiały się dopiski: skuteczna, wewnętrzna, słuchanie organizacji i pracowników;
  • kompetencje przywódcze (22% ankietowanych): podejmowania decyzji, przyjmowania odpowiedzialności za nie, definiowanie oczekiwań i celów, zarządzanie ludźmi, prognozowanie, delegowanie uprawnień, przejmowanie inicjatywy, wielozadaniowość, zarządzanie wiekiem i zespołami, management niehierarchiczny (zarządzanie procesami bez podległości służbowej;
  • elastyczność (17% ankietowanych) – ujęta wielowymiarowo, ponieważ ma dotyczyć zarówno pracowników, jak i samych organizacji; pracowników i pracodawców, HR-u w proponowaniu narzędzi;
  • innowacyjność (15% ankietowanych) – w tym także wprowadzanie zmian i działań niestandardowych, wyjście ze schematów;
  • zarządzanie zmianami (15% ankietowanych), przy którym wymieniano: szybkość reagowania na zmiany w otoczeniu, adaptacja, gotowość na zmiany i zaangażowanie w nie, łatwość przechodzenia przez proces zmian, zmiana mentalności, przewidywanie zmian i umiejętność przygotowania się do nich;
  • wiedza (15% ankietowanych): integrowanie, szukanie i agregowanie informacji, dzielenie się wiedzą, interdyscyplinarność, kreatywność w budowaniu nowych rozwiązań;
  • samorozwój (12% ankietowanych), w tym także samodzielność, chęć do działania, dokształcanie się, nastawienie na doskonalenie się;
  • odwaga (5% ankietowanych) – nie bójmy się zmian, nawet szalonych.

W odpowiedziach ankietowych wskazywano ponadto m.in. na: dystans, charyzmę, ciekawość ludzi, poszanowanie potencjału pracowników, tempo myślenia, dynamikę działania, pasję, budowanie wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa.

Te kompetencje są nie tylko potrzebne w przyszłości – są niezbędne już dziś, by organizacja mogła odnosić sukcesy na rynku.

To jest ranking, który powstał dzięki uczestnikom regionalnych HR lunch meetingów w 2012 roku. A już dziś zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas spotkaniach HR-owych w 2013 roku. Jesteśmy przekonani, że dyskusje w gronie dyrektorów i menedżerów personalnych będą równie pasjonujące, jak te o kompetencjach.

Informacje o spotkaniach HR-owych: www.hrlunchmeeting.pl i https://konteksthr.pl/uslugi/hr-lunch-meetingi/