Bo przyszłość jest w HR!

We wtorek, 14 września 2010 r., odbył się we Wrocławiu trzeci w tym roku HR lunch meeting, organizowany przez Kontekst HR International Group i redakcję „Personelu i Zarządzania”. Grono blisko 30 uczestników składało się z dyrektorów i menedżerów personalnych czołowych firm Dolnego Śląska.

Gość specjalny spotkania, pan Krzysztof Kwaśny – Dyrektor Personalny Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu – dokonał wprowadzenia do dyskusji, zadając przewrotne pytanie: „HR – kwiatek do kożucha czy sprawdzony partner na dobre i złe czasy”? Po co w organizacji potrzebny jest HR? Czy tylko po to, aby zrealizować zasadę 3Z – zrekrutować, zwolnić i zapłacić? Nie! Przecież to potrafi każdy menedżer! Kryzys ostatnich dwóch lat dobitnie pokazał, że bez sprawnego i profesjonalnego HR-u trudno zoptymalizować działalność przedsiębiorstwa. Co więcej, kryzys uświadomił części zarządów, że HR jest nie tyle kosztem, co inwestycją. To dobry kierunek!

Dyskutanci wskazywali na rodzący się na naszych oczach „nowy HR”, tj. HR o wyraźnie rozszerzonej skali działania, daleko wykraczającej poza definicję „funkcji kadrowej”. Uczestnicy zgodzili się, że dzisiaj – obok rekrutacji, rozmieszczenia, szkolenia czy rozwoju ludzi – HR może wypełniać w organizacji wiele nowych ról, które w zasadniczy sposób wzmocnią jego siłę faktycznego wpływania na kształt organizacji. Przewidywanie zmian i trendów na rynku pracy, pozyskiwanie akceptacji dla zmian w firmie, współuczestnictwo w optymalizacji procesów, minimalizowanie ryzyka biznesowego związanego z ludźmi, rozwój liderów, zaangażowanie i motywacja pracowników oraz niwelowanie różnic kulturowych i pokoleniowych – to są realne wyzwania, przed którymi stoi HR najbliższych lat.

Poruszono także wątek kompetencji, jakie powinni mieć HR-owcy, aby skutecznie wypełniać nowe role. Mówiono o byciu forpocztą trendów i rzecznikiem zmian w organizacjach, gospodarzem kompetencji i wreszcie – swoistym coachem organizacji.

Naszym zadaniem jest uświadamianie zarządom, że biznes robią ludzie. A my, HR-owcy jesteśmy po to, by efektywnie wspierać organizację w osiąganiu celów biznesowych. Bo przyszłość jest w HR! Dzisiaj „twarde jest miękkie” – kluczowe kompetencje budujące przewagę na rynku to kompetencje interpersonalne!!!

Następny HR lunch meeting odbędzie się 12 października w Poznaniu. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.hrlunchmeeting.pl