Cykl szkoleń train-the-trainers

Dla działającej w Polsce fabryki silników i skrzyń biegów (będącej częścią japońskiego światowego koncernu samochodowego) Kontekst HR International Group przeprowadził cykl szkoleniowy przygotowujący trenerów wewnętrznych do prowadzenia szkoleń stanowiskowych i interaktywnych szkoleń obowiązkowych dla pracowników w oparciu o grę symulacyjną dotyczącą stosowanego w firmie systemu produkcyjnego.

Cele projektu:

  1. Przygotowanie wytypowanej grupy menedżerów i specjalistów do wypełniania roli trenerów wewnętrznych.
  2. Opracowanie metodologii szkoleń stanowiskowych adekwatnej do specyfiki systemu produkcji stosowanego w firmie.
  3. Opracowanie gry symulacyjnej dotyczącej poszukiwania możliwości usprawnień w systemie produkcji – do późniejszego zastosowania w szkoleniach wewnętrznych.
  4. Przygotowanie trenerów wewnętrznych do prowadzenia szkoleń wewnętrznych w oparciu o metodykę gry symulacyjnej.

Szkolenie było adresowane do około 30 osobowej grupy menedżerów z obszaru produkcyjnego oraz specjalistów (dobranych przez klienta).

W pierwszym etapie projektu skupiliśmy się na przygotowaniu trenerów wewnętrznych do prowadzenia szkoleń stanowiskowych. Ważnym elementem okazało się tu praktyczne poznanie specyfiki pracy w obszarze produkcyjnym. Było to kluczowe dla opracowania metodyki szkoleń stanowiskowych adekwatnej do potrzeb organizacji oraz możliwej do zastosowania na różnych stanowiskach w procesie produkcyjnym. W tym celu konsultant Kontekst HR odbył staż jako pracownik produkcyjny – w ten sposób poznał warunki pracy i prowadzenia szkoleń stanowiskowych w dziale kuźni, obróbki kół zębatych, na linii montażowej skrzyń biegów oraz w dziale transportu wewnętrznego. Na podstawie tych doświadczeń i obserwacji powstała metodyka szkoleń stanowiskowych szczegółowo dopasowana do warunków pracy w systemie produkcyjnym klienta. Żeby odzwierciedlić w pełni warunki pracy, trenerzy wewnętrzni byli przygotowywani do prowadzenia szkoleń stanowiskowych na specjalnie przygotowanym odcinku linii montażowej.

Drugi etap projektu polegał na przygotowaniu trenerów wewnętrznych do prowadzenia szkoleń na temat systemu produkcji. Miał przy okazji w interaktywny sposób uczyć metodyki wdrażania usprawnień, dlatego specjalnie na potrzeby tych szkoleń Kontekst HR opracował grę symulacyjną DOIT BETTER. W trakcie gry uczestnicy brali udział w symulacji produkcji: na podstawie analizy wyników oraz informacji zwrotnej od klienta uczyli się metodyki diagnozowania problemów, definiowania ich przyczyn oraz wdrażania usprawnień w procesie produkcyjnym. Trenerzy wewnętrzni zostali również przygotowani do samodzielnego prowadzenia tej gry podczas obowiązkowych szkoleń dla nowo zatrudnianych pracowników.

Wynikiem projektu było opracowanie unikatowej metodologii prowadzenia szkoleń stanowiskowych odzwierciedlającej potrzeby i warunki systemu produkcyjnego stosowanego w firmie. Zespół trenerów wewnętrznych został przygotowany do prowadzenia szkoleń stanowiskowych oraz do przekazywania kaskadowo tej metodologii do osób kierujących zespołami produkcyjnymi.

Dodatkowym rezultatem projektu była opracowana specjalnie dla klienta gra symulacyjna (która stała się głównym elementem szkolenia obowiązkowego dla nowo zatrudnianych pracowników).

Wykorzystując osiągnięte w tym projekcie wyniki firma utworzyła w oparciu o wybrany zespół uczestników naszego szkolenia specjalny dział Corporate Training dedykowany do prowadzenia szkoleń wewnętrznych.

Projekt był realizowany w trakcie dwóch modułów szkoleniowych po trzy dni każdy.

Konsultant koordynujący projekt: Jacek Smura.