Czas próby?

To był trudny rok dla biznesu. W wielu miejscach światowy kryzys dał o sobie znać dopiero teraz. W obliczu spadku popytu i załamania rynku, duża grupa przedsiębiorstw podejmowała decyzje kadrowe przez pryzmat krótkotrwałych korzyści. Także w obszarze HR. Rezygnacja z programów rozwoju i szkolenia pracowników, redukcja kosztów zatrudnienia – jednym słowem oszczędności wyznaczały granice pracy wielu działów menedżerów personalnych. Część tych decyzji bardzo destrukcyjnie wpłynęło na pracowników i ich motywację. Podkopało zaufanie do pracodawców. Równocześnie paradoksalnie jednak uświadomiło zarządom wielu firm, jak ważną rolę w ich organizacji pełni HR.

Teraz nadchodzi czas zmian. Krzywa koniunktury odchyla się znowu do góry. PKB rośnie, a wraz z nim zatrudnienie. Na horyzoncie rysują się już trendy kształtujące wyzwania, przed którymi już wkrótce staną działy personalne. Na dyrektorach i menedżerach personalnych spoczywa dzisiaj odpowiedzialność za utrzymanie najlepszych pracowników i wzrost ich motywacji. A do tego – jak stwierdził w swoim wystąpieniu podczas V Forum Kontekst HR pan Artur Kaźmierczak, HR Consulting Director w PwC – potrzebne jest odrobienie przez HR pięciu ważnych lekcji:

  • Lekcja 1: Zmień horyzont myślenia – patrz daleko w przyszłość i wyprzedzaj trendy;
  • Lekcja 2: Zadbaj o zaangażowanie pracowników – bo to oni stanowią o przewadze konkurencyjnej jutra;
  • Lekcja 3: Inwestuj w rozwój przywództwa – to przywództwo w znacznym stopniu decyduje o motywacji i zaangażowaniu ludzi; już wkrótce wróci rynek pracowników;
  • Lekcja 4: Dokonaj przeglądu narzędzi HR – prawdopodobnie wiele z nich nie jest już potrzebnych, nie sprawdziło się i należy z nich zrezygnować;
  • Lekcja 5: Zarządzaj między pokoleniami – zderzenie pokoleń to jest wyzwanie, które już jutro będzie jednym z najważniejszych dla HR.

HR w Polsce nie może biernie czekać na rozwój wypadków. Najpilniejszym zadaniem jest spojrzenie w przyszłość, zanim ta po raz kolejny zaskoczy polskie firmy. Dla HR nadszedł czas próby!!!

Artykuł opublikowany w newsletterze „W kontekście HR” nr 4(10)/2010