Czym go motywować?

Czy zastanawiasz się czasem: czym motywować swoich współpracowników? Uff… Temat rzeka. Na ogół, kiedy pytam uczestników szkoleń o kierowaniu ludźmi: „Jakie cele sobie stawiacie?”, padają odpowiedzi: „Być skutecznym”, „Motywowanie”, „Jak zrobić, aby wiedzieć, czym zmotywować współpracowników…”.

Czy też uważasz, że to trudne? Wiele jest teorii i badań dotyczących motywacji… A co z praktyką? Osobiście zawsze najbardziej zadziwia mnie, jak łatwo zapominamy o prostych mechanizmach. Pierwszym krokiem może być… słuchanie! Nie jest tajemnicą, że miarą efektywnej komunikacji jest usłyszenie, zrozumienie i zaakceptowanie komunikatu przez odbiorcę. Mówi się wtedy m.in. o „mówieniu tym samym językiem”. Z motywowaniem jest tak samo!

Znane są komunikaty: „A pieniędzy i tak z tego nie ma!”„Ja tu już niczego się nie uczę!”, albo: „I tak nikt nie zauważy naszej pracy!”? Już one są pierwszym drogowskazem co i jak mówić, by dodawać ludziom energii.

Mix motywacyjny to koncepcja wykorzystująca pięć źródeł motywacji pracowników:

  • Nacisk,
  • Wartości materialne,
  • Osiągnięcia,
  • Rozwój,
  • Relacje.

Każdego z nas motywują w większym lub mniejszym stopniu wszystkie. Jednak jeden – ten pierwszoplanowy daje nam najwięcej energii. Jak go rozpoznać? Słuchać i obserwować!

OSOBY NASTAWIONE NA WARTOŚCI MATERIALNE są skoncentrowane na osobistych korzyściach. Ich hasło: „Jak mi zapłacą, to zrobię!”. Usłyszysz od nich m.in. „Co ja z tego będę miał?” czy też: „Nic z tego nie mam”.

OSOBY NASTAWIONE NA OSIĄGNIĘCIA charakteryzuje hasło: „Chcę się wykazać (być najlepszy)!”. Od nich usłyszysz: „Do czego mamy dojść?”, „Czy ktoś doceni moją pracę?”, „ Takie wyzwanie – to mi się podoba!”.

OSOBY NASTAWIONE NA ROZWÓJ, czyli: „Chcę się uczyć nowych rzeczy!”. Przy omawianiu zadań, usłyszysz spontaniczne np.: „To mnie nauczyło”, „Ja się tu nie rozwijam” albo „To nie jest nic nowego”.

OSOBY NASTAWIONE NA NACISK działają w myśl zasady: „Jak mi każą, to zrobię!”. Ich przykładowe komunikaty brzmią: „Dlaczego ja?”, „Oni kazali” lub „To do mnie nie należy”.

OSOBY NASTAWIONE NA RELACJE mówią: „Ważne jak inni się czują w moim towarzystwie”, „Praca może być różna, najważniejsze, że w fajnym zespole” etc.

Ćwiczenie

Zastanów się nad jednym twoich współpracowników. Jakiego rodzaju komunikatów wysyła najwięcej? Podaj przykłady:
Prawdopodobny pierwszoplanowy motywator tej osoby, to: …………………………………….

Pora na kolejny krok. Załóżmy na chwilę, że chcemy współpracownika wysłać na szkolenie. Jak skorzystać z koncepcji mixu motywacyjnego? Bardzo prosto.

Zadanie dla pracownika Pracownik nastawiony głównie na Przykładowy komunikat
Udział w szkoleniu Rozwój Na tym szkolenie nauczysz się
Osiągnięcia Udział w tym szkoleniu jest wyróżnieniem i da ci później możliwość podejmowania się bardziej skomplikowanych projektów.
Relacje Dzięki twojemu udziałowi w szkoleniu nasz zespół zyska
Wartości materialne Chcę, abyś wziął udział w szkoleniu za 5.000 zł.
Nacisk Wysyłam cię na szkolenie. Jak wiesz, podnoszenie kwalifikacji jest w naszej firmie jednym z wymogów stawianych pracownikom.

To nie zadanie jest różnicowane dla poszczególnych typów pracowników. To komunikat! Nadal mamy więc wszystkie narzędzia – zmienia się tylko argumentacja! (w powyższej tabeli najważniejsze elementy zaznaczone są pogrubionym drukiem).

Krótko mówiąc: pomyśl, co powiesz do współpracownika, gdy zechcesz mu zlecić jakieś zadanie! Pomyśl, jak dobrać komunikat! Pierwszy krok w motywowaniu: słuchaj – wyciągaj wnioski – dobieraj komunikaty!

Artykuł ukazał się w „Roczniku Kontekst HR 2010”.