Dlaczego to robimy?

Najprościej można odpowiedzieć: bo tak brzmi nasza misja, czyli „dostarczanie klientom rozwiązań zwiększających ich efektywność biznesową poprzez pełniejsze zaangażowanie potencjału ludzkiego organizacji”.

Każda organizacja poszukuje czegoś, co stanie się jej przewagą konkurencyjną. Niezależnie od wielkości podmiotu i jego zasięgu działania coraz częściej pada stwierdzenie: „to ludzie stanowią tę przewagę”. W dobie globalnego rynku, coraz łatwiejszego dostępu do wiedzy oraz dóbr to właśnie pracownicy decydują o sukcesie firmy. Ich zaangażowanie, kreatywność oraz wysokie kompetencje są kluczowe w realizacji celów biznesowych.

Pełniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego w organizacjach naszych klientów wspieramy w wielu formach.

W szkoleniach liderskich pomagamy menedżerom w takim ułożeniu pracy ze swoimi podwładnymi, aby każde zakończone zadanie stanowiło motywację do podjęcia kolejnego. Pokazujemy, jak unikać polskiego piekiełka, które cykl kierowania ludźmi ogranicza do dwóch etapów – zlecania i kontroli. Okazuje się bowiem, że my, Polacy, umiemy łatwo „przywalić”, ale mamy duży kłopot z tym, by pochwalić. Ćwiczymy więc zlecanie zadań oraz wspieranie pracownika przy ich wykonaniu. Omawiamy sposoby postępowania, kiedy wyniki kontroli nie są zadowalające, kiedy trzeba interweniować lub pomóc pracownikowi w poprawieniu jakości pracy. W dyskusjach szybko dochodzimy do wspólnego wniosku, że nie wolno zapominać o ostatnim etapie kierowania – wzmacnianiu. Pochwała, nagroda i powierzanie odpowiedzialności są jednymi z najważniejszych czynników motywujących do podjęcia kolejnego wyzwania.

Dla efektywnego wykorzystania narzędzi liderskich niezbędne są umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Są one bardzo pomocne również w pracy zespołowej oraz zarządzaniu projektami.

Na konkurencyjnym rynku coraz większą uwagę przykłada się do efektywności zespołów sprzedażowych. Wspólnie szukamy odpowiedzi na kilka ważnych pytań: Co sprzedajemy? Jaka jest nasza oferta wartości? W czym tkwią jej przewagi nad ofertą konkurencji? Tylko w pełni świadomy przedstawiciel handlowy, który zna odpowiedzi na powyższe pytania może być przekonujący dla klienta. Jeżeli dodatkowo wyposażymy go w umiejętności z zakresu negocjacji, to mamy szansę, że będzie również efektywny w realizacji celów sprzedażowych. Profesjonalni handlowcy, potrafiący wsłuchać się w potrzeby swoich rozmówców, wspierani przez właściwą obsługę klienta są w stanie budować długofalowe relacje z klientami.

W ramach wsparcia dla działów HR naszych klientów Kontekst HR International Group prowadzi dodatkowo badania i doradztwo. Assessment i development center oraz przygotowanie i wsparcie we wdrażaniu systemów ocen pracowniczych są pomocne w wytyczaniu optymalnych ścieżek rozwoju pracowników.

Tylko pracownicy kroczący takimi ścieżkami mogą gwarantować „pełniejsze zaangażowanie potencjału ludzkiego organizacji”.