Dlaczego uczymy technik liderskich?

Na szkoleniu zapadła kilkusekundowa cisza, kiedy jeden z menedżerów zapytał: „Czy mam robić taką analizę samodzielności pracownika przy okazji zlecania zadań?”. Niepewny ton głosu oraz wyczekiwanie uczestników świadczyły, że pytanie jest istotne.

Podobne wątpliwości można mnożyć. Przygotowanie się do rozmowy z pracownikiem wymaga czasu. Uporządkowana technika odrzuca… swoim uporządkowaniem. A gdzie miejsce na spontaniczność i elastyczność? I dlaczego samo szkolenie nie wystarczy?

Akcentując słusznie potrzebę uczenia się w praktyce, zbudowaliśmy prawdopodobnie mit o wyższości praktyki nad teorią. Może dlatego pojawiają się wątpliwości i brak zaufania do wiedzy, narzędzi i technik? Słuszne zastrzeżenia dotyczą jałowości rozważań teoretycznych, które nie znajdują zastosowania w działaniu. Nie powinny jednak przeczyć przydatności budowania zasad i teorii w ogóle.

Obowiązujący powszechnie model uczenia się i rozwoju Davida Kolba mówi o integracji czterech sposobów uczenia się, wśród, których jeden to budowanie teorii, będących założeniami do kolejnych praktycznych zastosowań (eksperymentów). Wielu uczonym (m.in. Kurtowi Lewinowi) przypisuje się słowa: „Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria”. Tak naprawdę nie ma działania, które nie opiera się na jakichś założeniach. Świadome stosowanie tych założeń to przydatna w praktyce wiedza.

Podobnie jałowe będzie zatem działanie bez namysłu, jak i namysł bez działania.

Techniki liderskiej skrzynki z narzędziami (Leadership tool box) opierają się na założeniach dotyczących roli lidera w zarządzaniu. Według nich jest odpowiedzialny nie tylko za wyniki pracy, ale również za tworzenie warunków do wykorzystania w pełni potencjału ludzi. Powyższe stwierdzenie jest dość powszechnie akceptowane.

Częstą trudnością jest jednak zastosowanie go w praktyce. Uczymy technik, ponieważ dają one możliwość połączenia definicji zarządzania w codziennych konkretnych sytuacjach. Style kierowania znajdują zastosowanie dzięki zróżnicowanym narzędziom liderskim. Menedżer może w różny sposób zlecać pracę ludziom: czym innym jest stawianie celów, wydawanie poleceń czy prowadzenie instruktażu. Narzędzia liderskie, które opisują konkretne zachowania, to kwintesencja wiedzy praktycznej – połączenia wiedzy i praktyki.

Inna wątpliwość dotyczy elastyczności lidera w działaniu. Wiadomo, że sytuacje społeczne, do których należy komunikacja menedżera z pracownikami, są zmienne, bardzo zróżnicowane. Można powiedzieć, że lider musi działać intuicyjnie i elastycznie, a nie sztywno i schematycznie. Najczęściej nie ma czasu na zastanawianie się, co i w jakiej kolejności powiedzieć. Po co zatem modele rozmów z pracownikami? Czy nie wprowadzają schematyzmu tam, gdzie potrzebna jest elastyczność i działanie intuicyjne?

Techniki liderskiej skrzynki z narzędziami mają dwie nieco odmienne zalety w procesie rozwoju oraz w praktyce.

Po pierwsze, pozwalają rozwijać intuicję. Szybkie i poprawne reakcje w komunikacji z pracownikami to m. in. efekt uporządkowanych i nazwanych doświadczeń. Wiele odkryć i wynalazków nazywanych jest dziełem przypadku, choć nie byłyby możliwe bez poprzedzających je gruntownych studiów i szerokiej wiedzy. Podobnie intuicyjne działanie lidera można rozwijać za pomocą porządkowania wiedzy i przekonań w planowanych ćwiczeniach. Świadomość mechanizmów komunikacyjnych, źródeł motywacji oraz podstaw psychologii znacząco zwiększa to, co nazywamy potem nieświadomą kompetencją lub działaniem intuicyjnym.

Z drugiej strony, w sytuacjach zawodowych techniki liderskiej skrzynki z narzędziami pozwalają liderowi przygotować się do komunikacji z pracownikami. Może on łatwo, bo ze wskazanego zestawu, dobierać zachowania, które służą postawionym celom komunikacyjnym. Może też rezygnować z niektórych zachowań w zależności od celu, jaki chce osiągnąć. W końcu żadna technika nie zwalnia z myślenia.

Trudno przecenić inwestowanie w rozwój umiejętności przywódczych, kiedy wszystkie badania i sondaże wskazują na stałą potrzebę zwiększania skuteczności przywództwa w organizacjach. Jednym z najefektywniejszych sposobów uczenia się przywództwa jest trening zachowań liderskich w typowych sytuacjach zarządczych: zlecania zadań, wspierania pracowników i reagowania na problemy, kontroli i korygowania błędów, oceniania i wzmacniania zachowań pożądanych.

Liderska skrzynka z narzędziami jest zestawem modelowych zachowań lidera w odniesieniu do sprecyzowanych powyżej celów. Dzięki nim lider nie tylko wie, jak poprowadzić rozmowę, ale może także przewidywać typowe reakcje rozmówcy oraz dostosować się do nich. Struktury te są przydatne w praktyce, ponieważ opierają się na rzetelnej, zweryfikowanej w praktyce wiedzy. Dzięki nim możesz doskonalić wywieranie wpływu na ludzi oraz lepiej zrozumieć siebie w relacji z pracownikami.

Termin: 11-13.05.2016 r.

Szczegółowy opis szkolenia – Zobacz tu