Drogowskazy dla HR-u

We wtorek, 12 października 2010 r. w Poznaniu odbył się HR lunch meeting zorganizowany przez Kontekst HR International Group i redakcję „Personelu i Zarządzania”. Rozmawialiśmy w gronie blisko 15 osób – dyrektorów i menedżerów personalnych czołowych firm Wielkopolski.

Wprowadzeniem do tematu – „Przyszłość jest w HR?” – stanowiła prezentacja pani Agnieszki Pypeć, dyrektor personalnej Philips Lighting Poland w Pile. W trakcie jej wystąpienia omówione zostały modele organizacji HR determinujące miejsce i rolę zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Drogowskazami dla dzisiejszych HR-owców powinny być: pozytywne i konstruktywne nastawienie, fachowość (prawo pracy, bezpieczeństwo kadrowe, stanie na straży procedur), koordynacja oraz wsparcie zmian i procesów HR, partnerstwo strategiczne (zarządzanie procesami, elastyczność), upraszczanie procesów i procedur HR. W trosce o biznes trzeba stawiać wymagania i mówić o oczekiwaniach. Organizacja bardzo często wie, czego potrzebuje, nie wolno więc bać się pytać. Zapytajmy więc szefów, czego oczekują od HR-u.

Jako szczególną rolę wskazano bycie barometrem nastroju. Nie ma bowiem w organizacji innego działu, który powinien być tak bardzo wyczulony na każdy oddolny sygnał, który wie, co się mówi w korytarzowych plotkach, który jest po prostu blisko ludzi.

Dyskusja ogniskowała się wokół zmieniających się zadań zarządzania zasobami ludzkimi. Składowe HR-u dziś to: wiedza biznesowa (ekonomiczna, finansowa), wiedza o człowieku (psychologia/socjologia) i wiedza procesowa. HR ma być motorem zmian, ale też sam powinien się zmieniać. Aby tak się stało, musi wyjść z roli szarej myszki i rozpocząć przekształcenia od siebie.

HR powinien być nastawiony na przyszłość. I pamiętać, że HR-owiec jest także menedżerem biznesu, który ma odwagę działać!

Ostatni w 2010 roku HR lunch meeting odbędzie się 23 listopada w Warszawie. Będzie to jednocześnie podsumowanie tegorocznych spotkań, które planowane jest w formie V Forum Kontekst HR.

[flashvideo file=wp-content/uploads/2009/05/HRLM_1_na_www1.flv /]

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem stron internetowych:
www.hrlunchmeeting.pl
i forum.konteksthr.pl