Efekt dobra

Na końcu zawsze liczą się twarde wyniki. Dotyczy to w szczególności biznesu. Pozostaje jednak pytanie, jak na współczesnym hiperkonkurencyjnym rynku osiągać wyniki, które są miarą sukcesu!

Założę się o duże pieniądze, że ten, kto jako pierwszy znajdzie uniwersalny i łatwy do użycia klucz do motywacji ludzi, dostanie Nagrodę Nobla z ekonomii. Bo mimo tysięcy badań prowadzonych na całym świecie oraz dziesiątek bardziej lub mniej udanych koncepcji, motywacja ciągle pozostaje nie do końca rozwiązaną zagadką. Wiemy oczywiście, że motywująca dla ludzi jest możliwość zaspokajania ważnych potrzeb i że jakąś rolę w tym procesie (ale jaką?) odgrywają pieniądze. Dostrzegamy silną motywacyjną funkcję przykładu osobistego menedżera oraz dobrej atmosfery w pracy. Rozumiemy oddziaływanie nagród i kar. Natomiast bardzo często w biznesie pomijamy czynnik, który dla motywacji ludzi ma najwyższą moc. Mam na myśli wartości.

Czynienie dobra jest jedną z tych wartości, które magicznie działają na nasz układ nagrody w mózgu – organizm nagradza nas za prawidłowe zachowanie (a zachowanie prospołeczne jest dla ludzkiego gatunku kluczowe). Powstają wtedy w mózgu substancje takie, jak dopamina i endorfiny, dające uczucie zadowolenia. Dlatego właśnie zaangażowanie w CSR zwiększa motywację ludzi i podnosi wyniki firm.

Serdecznie zapraszam Państwa na Forum „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, które odbędzie się w Lublinie już 28 czerwca 2018 roku. Jestem przekonany, że każdy z uczestników wyjdzie z tego spotkania z dziesiątkami pomysłów na to, jak dzięki zmienianiu świata na lepsze zwiększyć motywację swoich pracowników i wyniki firmy.

Do zobaczenia już wkrótce!

Przeczytaj też artykuł Grzegorza Gruzy pt. „Biznes społecznie odpowiedzialny”.