Etyka w biznesie

Tematem HR lunch meetingu, który odbędzie się we Wrocławiu 26 września 2013 r. jest zarządzanie kompetencjami. Spotkanie poprowadzi Aurelia Kostecka, HR Manager Philips Lighting Poland oddział w Bielsku-Białej.

„Prowadzenie działalności zgodnie z zasadami etyki biznesowej we wszystkich jej aspektach od zawsze stanowiło kluczowy element funkcjonowania firmy Philips. Dzięki ciągłemu budowaniu oraz rozwijaniu kultury etycznej pracujemy w oparciu na najwyższych standardach uczciwego postępowania, zgodne z obowiązującym prawem. Dbamy o to, aby wszyscy nasi pracownicy kierowali się etyką w działalności biznesowej zgodnie z przyjętymi przez firmę dyrektywami, a w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości – potrafili odpowiednio reagować. Nasze zaangażowanie w rozwijanie kultury etycznej sprawia, że nieustannie dzielimy się wiedzą nie tylko między sobą, ale również między oddziałami firmy Philips – niezależnie od szerokości geograficznej”.

Zapraszamy na HR lunch meeting we Wrocławiu, aby poznać praktyczne case study dotyczące wdrażaniu etyki w biznesie. Zapraszamy do rozmowy o dobrych i lepszych rozwiązaniach, które mogą ułatwić zarządzanie w ramach funkcji HR. W programie między innymi prezentacja „Etyka w biznesiei dyskusja moderowana.

Zgłoszenia dyrektorów i menedżerów HR przyjmujemy za pośrednictwem

www.hrlunchmeeting.pl

Tegoroczny cykl HR lunch meetingów „Innowacyjny HR. Philips dzieli się nowatorskimi i sprawdzonymi rozwiązaniami w HRM” organizujemy wspólnie z firmą Philips w Polsce i redakcją miesięcznika „Personel i Zarządzanie”.

Ostatnie spotkanie cyklu odbędzie się w Łodzi, 17 października 2013 r., pod hasłem: „Agencja pracy tymczasowej – usługodawca czy partner?”.