Factory™ – przesuń tę lufkę!

„Kupmy maszynę”, „Jaki mamy bilans otwarcia?”, „Z rachunku zysków i strat wychodzi, że zarobiliśmy, ale wskaźnik ROE pokazuje, że mamy zysku mniej niż gdyby pieniądze leżały na lokacie”, „Dlaczego mamy płacić dostawcom?”, „Przesuń tę lufkę*”… Te i inne stwierdzenia padały z ust konsultantów Kontekst HR International Group podczas szkolenia certyfikującego do wykorzystywania planszowych symulacji biznesowych BTI Germany.

Po co są symulacje biznesowe? Ich celem jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu obranej strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność. Na konkretnym przykładzie można stworzyć rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływu kapitału, a także obliczyć wskaźniki rentowności. Na podstawie danych widać, jakie konsekwencje przynoszą podjęte decyzje: spłacić kredyt, wypłacić dywidendy czy może zainwestować w maszynę, co w naszej sytuacji jest najbardziej opłacalne? Jednocześnie dzięki symulacji można lepiej poznać skomplikowany system działania przedsiębiorstwa, zobaczyć zależności finansowe i uświadomić sobie, że nawet indywidualne działania w organizacji mają wpływ na ostateczny efekt.

Dlaczego warto wybrać właśnie symulacje? Bo podczas pozorowania rzeczywistych działań sporo można się nauczyć i wiele doświadczyć. A przy okazji jest to łatwe i przyjemne. Działanie na planszy angażuje wszystkich, każdy uczy się odpowiedzialności za własną firmę i podjęte decyzje. Symulacja pozwala również w bardzo praktyczny sposób poznać skomplikowane tajniki finansów (np. jaka wiedza wynika z bilansu bądź cash-flow). A każdy z uczestników szkolenia poznaje je, a potem bez trudu może analizować realne dane swojej organizacji.

Łatwo w firmie Factory nam nie było. Mimo, że nasze przedsiębiorstwo działało w kraju idealnym – dostawy na czas, zamówienia złożone na rok wcześniej, płatności od klientów spływają terminowo, a produkcja przebiega jak w zegarku. Ostatecznie udało nam się zakończyć symulację sukcesem. Nasze przedsiębiorstwa wygenerowały zysk na zadowalającym poziomie. Jednocześnie zakończyliśmy proces certyfikacyjny – konsultanci Kontekst HR International Group mogą wykorzystywać planszowe symulacje biznesu  i gry strategiczne stworzone przez firmę BTI Germany.

* lufka – zwyczajowe w tej symulacji określenie pojemnika na pieniądze.