Gdzie jest mój „czerwony guzik”?

Każda frustracja i złość mogą być doskonałą okazją do nauki. Zwykle jednak nie potrafimy wykorzystać tej możliwości i reagujemy negatywnie.

„Czerwony guzik” jest metaforą bodźców zewnętrznych, które wywołują w tobie te negatywne reakcje i ograniczają szansę na wykorzystanie sytuacji zmiany do uczenia się.

Zastanów się, co powoduje naciśnięcie twojego „czerwonego guzika”? Zachowania – twoje i innych ludzi; sytuacje – zdarzenia, tematyka, czas i kontekst sytuacji; ludzie – różne typy osobowości, konkretni ludzie?

A teraz odpowiedz na pytania:

  1. Jakie sytuacje powodują twoją alergiczną reakcję?
  2. Na jakich ludzi reagujesz alergicznie?
  3. Jakie specyficzne zachowania innych ludzi powodują, że reagujesz alergicznie?
  4. Bazując na trzech punktach powyżej, zdefiniuj, jaki jest twój wewnętrzny „czerwony guzik”?
  5. Jakie wzbudza u ciebie emocje?
  6. Jakie twoje zachowania są z tym związane?
  7. W co zaczynasz wierzyć, kiedy uruchamia się twój „czerwony guzik”?

Odkrycie, które sytuacje, zachowania i ludzie powodują naciśnięcie twoich wewnętrznych „czerwonych guzików”, pozwoli wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za własne zachowania. Dzięki temu staniesz się osobą bardziej efektywną i gotową na zmiany.