Human management czyli jak kierować ludźmi… po ludzku

W kwietniu 2006 roku ukazała się na rynku nasza pierwsza książka pt.: „Human Management, czyli jak kierować ludźmi po… ludzku”. Ideę książki można zawrzeć w kilku hasłach kierowanych do menedżerów: „Okazuj ludziom szacunek. Myśl kategoriami swoich pracowników. Pomóż ludziom uwierzyć w siebie. Nagradzaj inicjatywę. Toleruj niepowodzenia. Rozmawiaj z ludźmi. Proś zamiast rozkazywać. Dziękuj za wykonaną pracę. Podkreślaj indywidualność pracowników. Celebruj sukcesy. Płać uczciwie.”

Książka została przygotowana przez konsultantów Kontekst HR. Znajdują się w niej praktyczne informacje z zakresu metod kierowania ludźmi. W prosty i jasny sposób autorzy doradzają, jak najskuteczniej opanować proponowane w książce umiejętności.

Każdy rozdział zawiera praktyczne studium przypadku – konkretną sytuację problemową i sposób jej rozwiązania. Wszystkie przedstawione w książce sytuacje wydarzyły się naprawdę.

Książka powstała na podstawie doświadczeń konsultantów Kontekst HR z pracy z menedżerami wielu organizacji z różnych sektorów rynku. Przez trzy lata firma Kontekst HR prowadziła wśród uczestników swoich szkoleń program „Zarządzać po ludzku”. Dzięki niemu udało się zgromadzić informacje o tym, w jaki sposób przekazywane podczas szkoleń know-how sprawdzaja się w praktyce. W ten sposób powstał przewodnik, który wskazuje, jakich błędów należy unikać i jak postępować, aby stać się „ludzkim” menedżerem. Co ważne publikacja przekazuje wiedzę w oparciu o nasze polskie realia.

Nakład książki został wyczerpany.