Jak zmotywować pracowników metodami pozapłacowymi?

Dzięki zaproszeniu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej do wystąpienia w ramach paneli dyskusyjnych Trzeciego Brytyjsko-Polskiego Forum Zasobów Ludzkich mieliśmy zaszczyt po raz pierwszy zaprezentować wstępne założenia naszej nowej koncepcji MIX MOTYWACYJNY.

Prezentację i dyskusję poprowadził Robert St. Bokacki – wiceprezes zarządu Kontekst HR International Group.

Trwają obecnie przygotowania do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań nad tą nową koncepcją. Wierzymy, że MIX MOTYWACYJNY stanie się naszą kolejną, praktyczną odpowiedzią na aktualne oczekiwania polskich i europejskich menedżerów. Liczymy też, że znajdzie ona zwolenników wśród osób zajmujących się na co dzień praktyką kierowania ludźmi.

Trzecie Brytyjsko-Polskie Forum Zasobów Ludzkich odbyło się 23.10.2008 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Skierowane było do wyższej kadry zarządzającej oraz specjalistów HR. Konferencja miała na celu zachęcenie uczestników do strategicznego spojrzenia na polski rynek pracy i zwrócenia uwagi na problemy stojące przed przedsiębiorstwami w obszarze HR.