Jaki będzie menedżer przyszłości?

Ostatnie spotkanie z cyklu HR lunch meetingów odbyło się w tym roku 25 listopada w Łodzi. Prelegentka – Pani Katarzyna Latek – zainspirowała uczestników spotkania dyskusją dotyczącą poprzedniego, obecnego i przyszłego modelu kompetencji menedżera. Zachęciła nas też do wymiany opinii i doświadczeń dotyczących działań, jakie warto podejmować w stosunku do osób, które pozostały w organizacjach w czasach redukcji zatrudnienia.

Dyskusja panelowa utwierdziła nas w przekonaniu, że również w centralnej Polsce firmy odczuwają ożywienie gospodarcze. Potwierdziła się również teza dotycząca wzrostu pozycji działów HR w organizacjach biznesowych. W dyskusji uczestniczyło 11 osób.

Warto na zakończeniu całego cyklu spotkań napisać kilka słów podsumowania: odbyło się 5 spotkań (Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Poznań i Łódź); w spotkaniach w sumie uczestniczyło ponad 130 dyrektorów i menedżerów HR, organizatorzy przejechali łącznie 2490 km.

Na gorąco analizując projekt HR lunch meetingów widzimy, że tego typu spotkania branżowe są potrzebne, a formuła odniesienia ich do specyfiki regionu sprawdziła się znakomicie. Będziemy teraz zastanawiać się, jaki pomysł na spotkania zaproponujemy państwu w przyszłym roku. Jednego jesteśmy pewni – będziemy szukać nowych pomysłów, które pozwolą jednocześnie utrzymać to, co było wartością pierwszego cyklu HR lunch meetingów.

Wszystkim uczestnikom HR lunch meetingów raz jeszcze serdecznie dziękujemy za spotkanie i wspólne dyskusje.