Język biznesu w HR-ze

We wtorek, 5 kwietnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie tegorocznego cyklu HR lunch meetingów, których organizatorami są Kontekst HR International Group, redakcja „Personelu i Zarządzania” i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Ponad 20 dyskutantów – dyrektorów i menedżerów personalnych czołowych firm Pomorza gościł Hotel Qubus w Gdańsku.

Temat spotkań w tym roku to BIZNES + ELASTYCZNOŚĆ + HR.

Chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie: w jaki sposób działy personalne mogą wspomóc elastyczność firm, w których funkcjonują.

Wprowadzenie do dyskusji stanowiła prezentacja pani Magdaleny Kunowskiej, HR Manager Dovista Holding Polska. Prelegentka zwróciła uwagę na kilka zagadnień, które dziś są wyzwaniami dla biznesu: duża konkurencja na rynku, rosnące oczekiwania klientów pod kątem jakości produktów oraz niskich cen, sytuacja rynkowa na świecie (wzrost cen komponentów i energii). Podkreśliła, że HR może odegrać znaczącą rolę w dostosowaniu organizacji do wymogów rynku poprzez: wspieranie zmian w kulturze organizacyjnej, zapewnienie elastycznej polityki personalnej, bycie biznes partnerem oraz działania mające na celu rozwój kluczowych osób w firmie.

Dyskutanci zgodzili się z tezami pani Kunowskiej i zwracali uwagę na to, że najpilniejszym zadaniem HR-owców jest nauczenie się języka biznesu i operowanie nim w relacjach z zarządami i menedżerami operacyjnymi. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakimi wskaźnikami można pokazać wartość dodaną z miękkich aspektów HR-u.

Pojawił się też temat wielopokoleniowości organizacji, również w kontekście wchodzącego na rynek pracy pokolenia Y. Zauważono, że wielopokoleniowość organizacji jest wartością – a nie problemem. Właściwe pokierowanie procesem następstwa pokoleń jest szansą na budowanie siły organizacji z jednej strony na doświadczeniu jej starszych pracowników, a z drugiej – entuzjazmie i świeżym spojrzeniu młodych ludzi.

Następny HR lunch meeting odbędzie się 10 maja 2011 r. w Krakowie. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.hrlunchmeeting.pl

Partner społeczny cyklu to Fundacja Świętego Mikołaja. Patronem medialnym jest portal praca.pl.

Artykuł o spotkaniu w „Personelu i Zarządzaniu” (nr 5/2011)