Kodeks branży szkoleniowej

W dniu 6 września Kontekst HR podpisał deklarację akceptacji i przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Trenerzy i firmy szkoleniowe zrzeszone w PIFS to kolejna grupa zawodowa, obok wydawców, pracowników public relations, przedsiębiorców transportowych, którzy opracowali własne kodeksy dobrych praktyk.

Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych określa zasady współistnienia na rynku konkurujących ze sobą firm – członków PIFS, zasady rywalizacji o klienta a także normy etyczne dla całej branży szkoleń.

Kodeksy to wyraz sprawnie działającego systemu samokontroli podmiotów gospodarczych, które ograniczają przypadki złych praktyk i tym samym przyczyniają się do zwiększenia zaufania klientów i kontrahentów.

Zapisy Kodeksu dotyczą m.in.: uczciwości firmy szkoleniowej w stosunku do Klienta i otoczenia biznesowego, polityki informacyjnej, etyki promocji szkoleń, dbałości o rozwój trenerów, jak również sposobu realizacji szkoleń o najwyższym standardzie.

Dodatkowe informacje oraz pełny tekst Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych