List do laureatów konkursu Solidny Pracodawca Roku 2014

Szanowni Państwo!

Gratuluję Państwu tytułu Solidny Pracodawca 2014. To miano, które zobowiązuje szczególnie.

Słowo „solidny” ma w języku polskim szczególne znaczenie. „Solidny” to tyle, co rzetelny, godny zaufania. A więc zostaliście Państwo nagrodzeni za coś, co stanowi fundament biznesu, a dzisiaj – niestety – jest wartością unikalną. Jeśli ktoś mówi o kimś „rzetelny”, ujawnia najwyższy podziw i uznanie.

„Pracodawca” to ten, kto daje pracę. Zagospodarowuje jedną trzecią życia dorosłych ludzi i to tę część, która w znacznym stopniu odpowiada za zwyczajne ludzkie poczucie wartości i godności, która pozwala realizować ludziom ich marzenia, daje szansę na rozwój. Jeśli ktoś może nazwać siebie „pracodawcą”, staje w jednym szeregu z tymi, którzy zmieniają świat na lepszy, współtworzą dobrobyt i szczęście Polski i Polaków.

Być Solidnym Pracodawcą, to łączyć w jedno niepodzielne ogniwo najważniejsze ludzkie wartości naszego świata: wolność jednostki, uczciwość wzajemnych relacji i powszechny dobrobyt. Jeśli jest coś, co może przynieść światu szczęście i pokój, tym czymś jest rozwój biznesu. A biznes rozwija się dzięki ludziom. Inwestując w ludzi, inwestujemy w naszą wspólną przyszłość.

Biznes zmienia świat. Solidni Pracodawcy zmieniają biznes, nadając mu na nowo ludzki wymiar. Czy jest lepsza droga czynienia dobra?

Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom konkursu Solidny Pracodawca 2014. Dziękuję organizatorom za podjęcie wspaniałej inicjatywy, promującej najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w Polsce.

Robert St. Bokacki
wiceprezes zarządu, CEO
Kontekst HR Polska