Mocny HR w świecie zmian

„Bez mocnego HR-u nie uda się wprowadzić żadnych zmian uelastyczniających biznes” – taką tezę wygłosiła podczas HR lunch meetingu w Poznaniu pani Iwona Budzianowska, Dyrektor Personalna Delphi Polska. Polskie firmy są w okresie gwałtownych i permanentnych zmian, stąd potrzeba sprawnego dostosowania się do wymogów zmieniającego się rynku wymaga od przedsiębiorstw szybkości i precyzji w działaniu. Prelegentka omówiła to zagadnienie na przykładzie elastycznej struktury zatrudnienia i elastycznych zapisów układu zbiorowego, zawierających systemy premiowania powiązane z wynikiem ekonomicznym organizacji. Pani dyrektor Budzianowska pokreśliła, że HR nie powinien bać się, lecz oswoić zmianę i wpisać ją w podstawę działalności – przekonując do niej siebie, menedżerów, partnerów społecznych i pracowników, jednocześnie będąc ambasadorem zmian w organizacji oraz budowniczym i strażnikiem zaufania.

Gość specjalny spotkania przedstawił również ciekawy proces dostosowania przedsiębiorstw, łatwy do zastosowania przez każdy dział HR. Pierwszym z tych elementów jest komunikacja – otwarta i permanentna, bo wtedy buduje gotowość pracowników do zmian. Drugim jest edukacja, ponieważ rolą HR-u jest wyjaśnianie, dlaczego zmiany są potrzebne oraz jakie korzyści przyniosą pracownikom i organizacji. Powyższe dwa elementy przynoszą zrozumienie (3 element) i budują zaufanie (4 punkt procesu) dla zmian, a to z kolei wpływa na rzeczywistą zmianę kultury organizacji (5 etap procesu). Efektem jest dostosowanie organizacji do wymogów rynku. „Jedyną pewną rzeczą jest zmiana – jako dział personalny nauczmy nasze organizacje akceptacji tego prawa natury i ekonomii oraz wprowadźmy systemy organizacyjne zdolne do szybkich reakcji”.

Ciekawa okazała się dyskusja wywołana wystąpieniem pani Budzianowskiej. Uczestnicy chętnie dzielili się swymi doświadczeniami i zadawali bardzo dużo pytań prelegentce oraz pozostałym panelistom – Ewie Walendzie, redaktor naczelnej „Personelu i Zarządzania” i Jackowi Smurze, prezesowi Kontekst HR International Group. W toku wymiany opinii i doświadczeń pojawiły się kolejne istotne elementy mające wpływ na biznes: młode pokolenie wchodzące na rynek pracy z nowymi aspiracjami i oczekiwaniami, zagospodarowanie pokolenia 50+ (pomoc w zaadoptowaniu się do szybko pojawiających się zmian), planowanie sukcesji itp. Najostrzejszy spór wywołała kwestia zarządzania talentami w organizacji. Część dyskutantów wskazywała, że sama koncepcja jest szkodliwa dla organizacji, bo zamiast wspierać rodzi konflikty i nieporozumienia.

Jako pointę spotkania można uznać zdanie wypowiedziane przez jedną z uczestniczek: „Dyrektor HR musi być mistrzem w zarządzaniu zmianą odważnie i uczciwie przedstawiającym sprawy. A zatem: przeglądaj trendy, wsłuchuj się w potrzeby organizacji i edukuj.”

HR lunch meeting w Poznaniu zorganizowany przez Kontekst HR International Group, redakcję „Personelu i Zarządzania” i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami odbył się we wtorek, 4 października 2011 r. Rozmawialiśmy w gronie kilkunastu osób – dyrektorów i menedżerów personalnych czołowych firm Wielkopolski.

Ostatni w 2011 roku HR lunch meeting odbędzie się 25 listopada w Warszawie. Będzie to jednocześnie podsumowanie tegorocznych spotkań, które planowane jest w formie VI Forum Kontekst HR.

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.hrlunchmeeting.pl.

Partnerem społecznym cyklu jest Fundacja Świętego Mikołaja. Patronami medialnymi są portale: pracuj.pl i praca.pl.