Oczekiwania zarządu względem funkcji HR

Wystąpienie podczas HR lunch meetingu w Warszawie (25.11.2011 r.) pana Pawła Zygarłowskiego, Prezesa Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia, relacjonuje Agnieszka Hreczuch.

TEB Akademia jest założycielem największej w Polsce grupy uczelni niepublicznych, znanych pod nazwą Wyższa Szkoła Bankowa. Uczelniana działalność ma tę specyfikę, iż ludzie są w niej naturalną częścią produktu. HR powstał w TEB Akademia po około 10 latach działania Grupy WSB. Prezes Paweł Zygarłowski przedstawił strategiczne i operacyjne funkcje dzisiejszych HR na przykładzie WSB, jednak oczekiwania te można w dużej mierze uznać za uniwersalne.

Strategiczne oczekiwania wobec HR to przede wszystkim nie tylko wpisywanie się w kulturę organizacyjną firmy, ale również aktywne jej kształtowanie i zmienianie zgodnie z misją i wizją organizacji. Zarządy oczekują również, iż HR zrozumie i wesprze realizację strategii firmy, w tym poszczególnych strategii funkcjonalnych. HR powinien zapewnić zasoby ludzkie realizujące misję i wizję firmy oraz wspierające atrybuty marki.

Obok celów strategicznych bardzo istotne są cele operacyjne stawiane przed dzisiejszymi działami HR. Jako najważniejsze z nich pan Zygarłowski wymienił:

  • wdrażanie rozwiązań systemowych, które zastąpią „ręczne sterowanie” (co wiąże się z ekonomią działania);
  • zapewnianie właściwych zasobów osobowych, w tym zapobieganie nadmiernej rotacji oraz przeprowadzanie rekrutacji na czas;
  • odciążenie zarządów z zadań będących w zakresie działania HR-u;
  • wdrożenie takiego systemu HR, który nie destabilizuje pracownikom wypełniania zadań;
  • wypracowanie systemu wczesnego ostrzegania o problemach w organizacji;
  • wprowadzenie do firmy kultury kierowania poprzez zarządzanie realizacją mierzalnych celów (także w zakresie HR);
  • wspieranie poprzez system szkoleniowy celów strategicznych firmy;
  • wpisanie się HR-u w system zarządzania projektami interdyscyplinarnymi – szczególnie w zakresie wsparcia HR;
  • dostosowanie narzędzi i rozwiązań do specyficznej branży i kultury organizacyjnej;
  • wypracowanie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi jako jednego z fundamentów przewagi konkurencyjnej firmy.

Jak widzimy: „Zarząd potrzebuje HR, HR ma zaś coraz większy wpływ na to „co” i „jak” dzieje się w firmie. To wielka szansa i jednocześnie ogromna odpowiedzialność być strategiczną komórką w organizacji” – do takich wniosków doszliśmy wraz z naszymi gośćmi po prelekcji pana Pawła Zygarłowskiego.

Przeczytaj także sprawozdanie Roberta Bokackiego z całej konferencji: „HR zarabia na siebie”.