HR zarabia na siebie

Spotkaniem w Warszawie 25 listopada 2011 r. zakończył się tegoroczny cykl HR lunch meetingów organizowanych wspólnie przez redakcję „Personelu i Zarządzania”, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i Kontekst HR International Group. Warszawska konferencja miała inną formułę, niż wcześniejsze meetingi w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie i Poznaniu. Prawie 100 uczestników z blisko 60 organizacji debatowało przez ponad 8 godzin nad rolą działów HR w zwiększaniu efektywności biznesu.

CO PREZESI MYŚLĄ O HR-ZE?

Pierwszą część pod tytułem „Trendy” rozpoczęło wystąpienie Wojciecha Gątkiewicza, Prezesa Pfleiderer Grajewo, który z pozycji zarządzającego przedsiębiorstwem zwrócił uwagę na niedostateczną obecność dyrektorów personalnych w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych: „Menedżer HR jest bardzo często kimś w rodzaju asystenta do spraw personalnych. A moim zdaniem – ciągnął prezes Gątkiewicz – służebna wobec zarządu rola HR-u to kompletna bzdura. Przecież to nie HR powinien wspierać zarząd, ale zarząd – HR”. Zwrócił uwagę na to, że HR nie dopracował się we współczesnych modelach biznesowych znaczącej roli, podobnej do finansów, produkcji czy sprzedaży. Jest ciągle uważany raczej za centrum kosztów niż źródło sukcesów organizacji. Opowiedział się za HR-em jako współtwórcą i strażnikiem kultury przedsiębiorstwa. Swoje wystąpienie zakończył pytaniem: „Gdzie są wasi prezesi? To oni powinni razem z wami siedzieć na tej sali!”. Sala odpowiedziała oklaskami.

Drugi z prelegentów – Paweł Zygarłowski – Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia dowodził, że znaczenie ludzi w biznesie rośnie. Zwłaszcza w działalności biznesowej ludzie stają się częścią „produktu”. Od ich postaw, kompetencji i zaangażowania zależy więc jakość oferty firmy. Przedstawił również swoje osobiste oczekiwania wobec HR-u w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Wśród najważniejszych wymienił: zapewnienie zasobów ludzkich wpisujących się w misję firmy i gwarantujących realizację jego wizji, ostrzeganie kryzysowe oraz koordynacja projektów interdyscyplinarnych. Opowiedział się za systemem zarządzania zasobami ludzkimi, który „pozostawia ludziom czas na pracę” (minimum procedur – maksimum działania). Jednocześnie z wielką siłą podkreślił, że dobry HR jest w jego mniemaniu elementem przewagi konkurencyjnej na rynku.

MŁODZI 2011

Znaczna część uczestników HR lunch meetingu w Warszawie z wielkim zainteresowaniem czekała na wystąpienie pani profesor Krystyny Szafraniec z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorki głośnego raportu „Młodzi 2011”, przygotowanego na zamówienie polskiego rządu. Prelegentka w barwny sposób opisała kondycję dzisiejszego, ponowoczesnego pokolenia. Zauważyła, że młodzi ludzie wchodzący właśnie na rynek pracy są pierwszym pokoleniem w historii ludzkości, które nie ma możliwości nieuczestniczenia w technologicznych i kulturowych zmianach. Ta determinanta decyduje o dokonywanych wyborach, które są ukierunkowane na osiąganie statusu społecznego, prowadzenie barwnego stylu życia i nieograniczony konsumpcjonizm. W tym kontekście praca stanowi dla młodych ludzi jedną z najważniejszych pozycji w hierarchii wartości. Jest postrzegana jako szansa na osiągnięcie statusu dorosłej osoby (poczucie autonomii i niezależności), pozwala na zdobycie oczekiwanej jakości życia i samorealizację. Wśród najważniejszych motywatorów młodego pokolenia profesor Szfraniec wymieniła: pieniądze, rozwój osobisty i szybki awans, możliwość zachowania balansu między życiem prywatnym a zawodowym, elastyczność pracy i czasu pracy. Przedstawiła też swoją typologię postaw młodych ludzi wobec pracy: wyzwania, profesjonalizm, „święty spokój” i „leniwi pozoranci”. Zaznaczyła jednocześnie, że współczesne pokolenie to ludzie charakteryzujący się słabą identyfikacją z firmą, dla której pracują, wysoką mobilnością, zdolnością do podejmowania wielu prac na raz i nastawieniem na działanie (swoiste ADHD – musi się coś dziać). Jedną z najsilniej wybrzmiałych tez była ta mówiąca o zmianie postrzegania pojęcia zawodów. Pani profesor Szafraniec powiedziała: „Współczesny rynek pracy oferuje zajęcia, a nie zawody. Przed młodymi ludźmi stoi więc decyzja wyboru zajęć, które chcą wykonywać w swoim życiu, a nie jednego, konkretnego zawodu. Zawód to pojęcie przestarzałe”.

HR ZARABIA NA SIEBIE I POMAGA ZARABIAĆ INNYM

W pogodnym nastroju kończyła się pierwsza część konferencji pt. „Trendy”. Ciekawe podejście do HR-u, okraszone inspirującymi anegdotami i porywającym humorem dostarczył doktor Piotr Pilch, docent w Katedrze Nauk Społecznych Zakładu Socjologii Akademii Leona Koźmińskiego. Jego wystąpienie pt. „Nowe trendy w funkcjonowaniu działów HR” skoncentrowane było na konieczności budowania silnej pozycji działów HR w organizacjach. Według doktora Pilcha zależy ona od 4 czynników: merytorycznego (kompetencje HR-u w zakresie wypełniania funkcji kadrowych i nie tylko), ekonomicznego (umieć udowodnić, że HR przynosi zyski i pomaga przynosić zyski innym w firmie), politycznego (ma wpływ na ważne decyzje) i partnerskiego (rozumie biznes i pomaga w robieniu biznesu).

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

A po obiedzie… było inaczej. To znaczy tak samo inspirująco i merytorycznie, ale w formule 4 warsztatów prowadzonych przez praktyków: Aleksandrę Minkowicz-Flanek (PWC) – Jak nie zwalniać pracowników; Annę Ledwożyw (AXTONE) – HR jako lider zmian w organizacji; Sylwię Krzyżycką (HORTEX) – Kształtowanie kultury organizacyjnej firmy; Joannę Mazurek (MONIER) – Jak działania personalne mogą wspierać strategię firmy. Można było zobaczyć nie tylko rozwiązania funkcjonujące w organizacjach, ale również przedyskutować poszczególne elementy i zadawać pytania.

NIE TYLKO HR

Po zakończeniu części pt. „Praktyczne rozwiązania” wystąpiła Sylwia Romańczak, dyrektor zarządzająca Fundacji Świętego Mikołaja – Partnera Społecznego cyklu HR lunch meetingów. Opowiedziała o programie stypendialnym „Solidarni”. Przeprowadzona zbiórka datków na stypendium przyniosła 1.320 zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, bo w ten sposób ufundowaliśmy wspólnie jedno całoroczne stypendium dla dziecka!

Sponsor HR lunch meetingu w Warszawie – Hotel Amax w Mikołajkach – ufundował 2 dwuosobowe pakiety pobytowe, które rozlosowano wśród tych uczestników, którzy znajdowali się na sali (gratulujemy!).

Konferencję zakończył piękny koncert muzyki filmowej w wykonaniu kwartetu smyczkowego Fuerte.

Dziękujemy partnerom medialnym: praca.pl i pracuj.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego cyklu HR lunch meetingów. To w sumie 150 osób. Liczymy na Państwa obecność w 2012 roku!