Odznaczenie dla Jacka Smury

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju ruchu harcerskiego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji dokonał Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się […] w Pałacu Prezydenckim.

– To, co Państwo robicie w codziennej pracy, jest Polsce bardzo potrzebne – mówił do odznaczonych minister. Wskazywał, że odznaczenia są formą podziękowania, a także wyrażenia szacunku dla codziennej pracy. Minister przypomniał też o objęciu protektoratem ruchu harcerskiego przez Prezydenta RP.

Za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Jacek Smura, prezes zarządu Kontekst HR International Group.

Zdjęcia z biura prasowego ZHP.

Tekst za: Dorota Wieluńska, „Odznaczenia instruktorów ZHP w Pałacu Prezydenckim”, http://www.zhp.pl/index.php?news=899, screen 9 grudnia 2013 roku.