Otwarte Projekty Rozwojowe

„Czy mogę wysłać na szkolenie jedną osobę?”, „Mam dwóch sprzedawców, chciałbym zwiększyć ich umiejętności negocjacyjne.”, „Wszyscy kierownicy w zeszłym roku skończyli AKADEMIĘ LIDERA, a teraz po awansach mam trzech nowych. Co mogę zrobić, by ich też przeszkolić?”, „Niestety nie zbiorę jednak 12-osobowej grupy szkoleniowej”.

Często z różnych stron docierały do nas te i podobne pytania i prośby. W gronie konsultantów pojawiały się także pomysły stworzenia uczestnikom szkoleń możliwości wymiany doświadczeń z osobami z innych organizacji oraz udziału w formach doskonalenia „wyższego stopnia” dla wybranych, ciekawych i nastawionych na rozwój osób.

Zapadła więc decyzja: będziemy organizować szkolenia otwarte! Takie dla chętnych, dla ludzi pracujących na co dzień w różnych organizacjach, których jest ich w organizacji niewielu, więc trudno stworzyć z nich grupę szkoleniową.

Jakie to będą szkolenia? Najwięcej dyskusji w zespole wywołała nie tematyka szkoleń, którą chcemy zaproponować, lecz sposób patrzenia na szkolenia. Chcieliśmy dać potencjalnym uczestnikom nie jedynie 16 czy 24 godziny ciekawych, interesujących i praktycznych zajęć, ale coś więcej. Powstały więc OPR-y, czyli Otwarte Projekty Rozwojowe.
Czym różni się OPR od zwykłego szkolenia?

OPR to:

  • połączenie szkolenia z dodatkowymi działaniami, których celem jest pomoc w utrwalaniu zdobytych umiejętności (odpowiadanie na pojawiające się po szkoleniu pytania, przesyłanie materiałów uzupełniających, czaty, wideokonferencje, coaching, mentoring itp.);
  • działanie nakierowane na rozwój, które może być połączone z diagnozą, badaniem, coachingiem;
  • możliwość zdobycia wiedzy, przećwiczenia umiejętności i utrwalenia ich pod opieką konsultanta prowadzącego dany projekt;
  • długoterminowe działanie rozwojowe.

W naszym przekonaniu długofalowe działanie pozwala, by to, co zdarzyło się na sali szkoleniowej, nie uleciało, lecz stało się częścią codziennej praktyki w realiach zawodowych lub prywatnych uczestnika.
Co planujemy na 2016 rok? Kompilujemy listę tematów, ale już dziś wiemy, że będzie można między innymi: popracować nad własnym językiem, by osiągać ambitne cele, poćwiczyć coachingowy styl zarządzania, zmierzyć się z perswazyjnymi wystąpieniami publicznymi, dowiedzieć się, jaki kolor ma sukces, ukończyć szkołę trenerów i nauczyć się kierować zespołem projektowym.

Jesteśmy też otwarci na sugestie i potrzeby. OPR to otwarty projekt, dlatego lista tematów szkoleń może być dłuższa. Zaproponuj temat, a my chętnie zrealizujemy twoje marzenie!

Szczegóły organizacyjne będą podane już wkrótce.