Ponad 600 osób w trzy miesiące

Projekt Rola menedżera w zarządzaniu zespołem Kontekst HR International Group prowadził dla największej w Europie Środkowo-Wschodniej firmy paliwowej.

Celami projektu wyznaczonymi przez klienta były:

1. Wsparcie procesu wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
2. Przygotowanie menedżerów do profesjonalnego zarządzania potencjałem ludzkim organizacji w oparciu o zintegrowany system oceny pracowników.

W programie wzięło udział 643 menedżerów i liderów ze wszystkich szczebli organizacji (od dyrektorów wykonawczych aż po brygadzistów). W sumie przeprowadziliśmy trening dla 61 grup szkoleniowych w ciągu niespełna trzech miesięcy.

Punktem wyjścia do precyzyjnego dopasowania programu szkolenia do celów i oczekiwań organizacji oraz potrzeb jego uczestników było rzetelne badanie i analiza potrzeb szkoleniowych. Badanie potrzeb przeprowadziliśmy w dwóch etapach:
1. Konsultanci Kontekst HR szczegółowo zapoznali się z zapisami i rozwiązaniami przyjętymi w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.
2. Konsultanci Kontekst HR przeprowadzili serię spotkań z przyszłymi uczestnikami szkolenia metodą grup focusowych.

Celem spotkań w ramach grup focusowych było uzyskanie pogłębionej informacji na temat aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu motywowania i oceny pracowników, wiedzy na temat rozwiązań przyjętych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz oczekiwań przyszłych uczestników szkolenia wobec zawartości merytorycznej treningu.

W oparciu o uzyskane informacje, zaprojektowaliśmy:
•    Ostateczny kształt programu szkoleniowego,
•    Narzędzia wsparcia poszkoleniowego,
•    Ćwiczenia typu role-play oparte o przykłady zaczerpnięte z praktyki działania organizacji klienta.

Klient powierzył Kontekst HR International Group pełną odpowiedzialność za realizację tego projektu – poczynając od rekrutacji uczestników, rezerwacji sal szkoleniowych i noclegów dla uczestników, aż po – co oczywiste – kwestie programowe. Szczycimy się tym, że projekt został zrealizowany bez ani jednej wpadki organizacyjnej. Jest to zasługą profesjonalnie zorganizowanego działu organizacji szkoleń Kontekst HR International Group oraz świetnego przygotowania merytorycznego konsultantów.

Szkolenie osiągnęło średnią ocenę 4,70 w skali pięciopunktowej. Prowadzący szkolenie konsultanci Kontekst HR International Group  zostali ocenieni jeszcze wyżej: na 4,89. Biorąc pod uwagę skalę (liczbę uczestników) i gęstość projektu (krótki czas realizacji), ten wynik jest imponujący.

Projekt był realizowany od grudnia 2008 roku do końca marca 2009.

Konsultant koordynujący projekt: Robert St. Bokacki.