Praca w zespole wielokulturowym

Od października 2007 r. Kontekst HR International Group prowadzi projekt szkoleniowy „Praca w zespole wielokulturowym” dla międzynarodowego centrum finansowo-księgowego, obsługującego klientów z całego świata.

Cele projektu:
1.    Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji z klientem w zespole składającym się z osób z różnych kultur.
2.    Uwrażliwienie na różnice kulturowe w codziennej współpracy w korporacji.

Program szkolenia dotyczy różnorodnych aspektów wielokulturowości: ukazuje wzajemny wpływ kultury organizacyjnej i kultury narodowej, obrazuje siłę oddziaływania osób z różnych krajów na kulturę organizacji, identyfikuje, co pomaga lub przeszkadza w efektywnej pracy w organizacji, porusza zagadnienia stereotypów i uprzedzeń, przedstawia rozwijanie wrażliwości międzykulturowej jako umiejętności kształtowania postawy opartej na uczeniu poznawczym, emocjonalnym oraz behawioralnym. Zawarte są w nim elementy przykładowych markerów różnicujących kultury pod kątem organizacji pracy, czasu, budowania relacji, komunikacji.

Szkolenie akcentuje ogromną rolę akceptowania kultury organizacyjnej w efektywnej pracy w organizacji oraz odpowiada na ważne pytania (między innymi: dlaczego mimo jasnych zasad w korporacjach – standardy nie są przestrzegane jednakowo w różnych krajach czy też: jak kultura narodowa wpływa na komunikację i powstawanie trudnych sytuacji między pracownikami w środowisku wielokulturowym?).

Konsultant koordynujący projekt: Anna Filipow.