Przyszłość jest w HR ? Piąte Forum Kontekst HR

Już po raz piąty zorganizowaliśmy konferencję na temat najbardziej aktualnych wyzwań branży HR w Polsce. Tegoroczne Forum nosiło hasło Przyszłość jest w HR? Było jednocześnie podsumowaniem toczącej się od maja br. w ramach HR lunch meetingów – czterech konferencji dyrektorów i menedżerów HR – dyskusji o trendach, które w najbliższych latach ukształtują Human Resources Management w naszym kraju.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli Mirosław Janik (Prezes Zarządu Wincor Nixdorf Polska), Artur Kaźmierczak (HR Consulting Director w PwC), Iwona Budzianowska (Dyrektor Personalna Delphi Polska) oraz Krzysztof Kwaśny (Dyrektor Personalny Toyota Motor Manufacturing Poland).

Podczas spotkania w gronie 70 osób z 49 organizacji – dyrektorów i menedżerów personalnych – zastanawialiśmy się, jakie zjawiska wpłyną w znaczący sposób na kształt HR-u. Czy będą wśród nich orientacja na wyniki opisywane twardymi wskaźnikami, outsourcing funkcji kadrowych, nastawienie na redukcję kosztów HRM, przenoszenie funkcji kadrowych na menedżerów operacyjnych? I czy wymienione trendy wpłyną na wzrost czy spadek znaczenia działów HR w organizacjach?

Podstawą do dyskusji było wystąpienie pana Janika, który z punktu widzenia prezesa dużej korporacji wypunktował oczekiwania biznesu wobec HR. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność elastycznego dopasowywania się do zmieniających się celów biznesowych. Według niego twardy HR nie jest potrzebny zarządowi (nie organizacji): „Moja organizacja jest tego najlepszym dowodem” – mówił prezes Wincor Nixdorf, – „ponieważ cały twardy HR jest outsorcowany. Potrzebuję za to miękkiego HR-u, bo dzisiaj to ludzie i ich kompetencje decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku”.

Następnie rozmawialiśmy o trendach, które wyznaczają kierunki zmian w obszarze HR. Praca w grupach warsztatowych (prowadzonych przez Iwonę Budzianowską, Krzysztofa Kwaśnego i Dorotę Wiśniewską przy wsparciu konsultantów Kontekst HR International Group) skoncentrowała się na omówieniu trzech – jak się obecnie wydaje kluczowych – tendencji w HRze: przenoszenie niektórych funkcji kadrowych na menedżerów operacyjnych, gdzie – zdaniem uczestników Forum – HR zaczyna pełnić funkcje doradczą, a nie wykonawczą, HR jako ambasador zmian w organizacji oraz HR jako partner w osiąganiu celów biznesowych przez organizację.

Bardzo ciekawym podsumowaniem konferencji była prezentacja przez pana Kaźmierczaka wyników badań dotyczących najbliższych priorytetów i wyzwań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami). Według nich najważniejsze wyzwania HR na następne lata wyznaczają następujące zadania:
Zmień horyzont myślenia (i bierz pod uwagę trendy długoterminowe);
Zadbaj o zaangażowanie pracowników (bo to na HR-ze spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie pracowników i wzrost ich morale);
Inwestuj w rozwój przywództwa (a ono powinno stać się postawą i świadomym sposobem działania przedsiębiorstwa);
Dokonaj przeglądu narzędzi HR (i zostaw te dobre, które sprawdzają się nie tylko w czasach prosperity, ale także przy gorszej koniunkturze);
Zarządzaj między pokoleniami (ponieważ wyzwaniem będzie zrozumienie potrzeb i motywacji młodych pracowników, a także wypracowanie takich narzędzi komunikacji i modelu przywództwa, które zapewnią pogodzenie interesów oraz systemów wartości pokolenia X i Y).

V Forum zakończyła uroczysta kolacja, która uwieńczyła obchody siedmiolecia Kontekst HR International Group.

Patronat medialny nad Forum objęli „Personel i Zarządzanie” oraz portale Internetowe: praca.pl i HRstandard. Sponsorem spotkania była Villa Hotele i Restauracje Otwock/Wesoła. Partner społeczny – Fundacja Świętego Mikołaja.